CEIP Ponte dos Brozos

Benvidas e benvidos ao Ceip Ponte dos Brozos

Arteixo  A Coruña  Galicia

Vista da ponte dos brozos

Avda. Arsenio Iglesias, 34 (Sabón) 15142 Arteixo (  881 960 506 

Código de centro:  15000363   

Enderezo electrónico: ceip.ponte.brozos@edu.xunta.escorreo-e

CONTRATACIÓN SEGURO PORTÁTILES EDIXGAL (5º-6º Educación Primaria)

Para as famlias de 5º e 6º de Educación Primaria compartimos o teléfono para contratar o seguro dos portátiles do alumnado e para obter máis información

PLEXUS

TELF: 881869900

 

SOLICITUDES DO ALUMNADO NA ACTIVIDADE DE BIBLIOTECA

TODO o alumnado que solicituo a actividade de biblioteca está admitido. 

Data de comezo da actividade. Luns 13 de setembro

 

MODIFICACIÓN DOS HORARIOS DE ENTRADA E SAÍDA (4º E. PRIMARIA)

Modificación dos horarios de entrada e saída de 4º de Educación Primaria.

Porta Sur

 

·      4º EP: Entrada ás 9:30- Saída ás 14:30

 

A data de cambio de horarios será a partir do 14 de setembro. 

HORARIOS ENTRADA/SAÍDA DO CENTRO

PAVILLÓN I. Porta de acceso ao recinto E1

 

Porta Norte

 

·      1º EP. Entrada ás 9:20 - Saída ás 14:20

·      2º EP. Entrada ás 9:25 - Saída ás 14:25

 

Porta Sur

 

·      4º EP: Entrada ás 9:25 - Saída ás 14:30

 

 

PAVILLÓN II. Porta de acceso ao recinto E3

 

Porta Sur

 

·      3º EP. Entrada ás 9:20 - Saída ás 14: 20

 

 

PAVILLÓN II. Porta de acceso ao recinto E4

 

Porta Norte

 

 

·      5º EP. Entrada ás 9:25 – Saída ás 14:25

·      6º EP. Entrada ás 9:30 – Saída ás 14:30

 

PAVILLÓN III. Porta de acceso ao recinto E6

 

·      6º EI.

§  Entrada ás 9:25.

§  Saída A, ás 14:10

§  Saída B e C, ás 14:15

§  Saída D e E, ás 14:20

 

PAVILLÓN III. Porta de acceso ao recinto E5

 

§  5º EI. Aceso ao pavillón pola porta de emerxencias que dá ás aulas.

 

§  Entradaás 9: 20

§  Saídas:

§  A e B ás 14:15

§  C ás 14:10

§  D e E ás 14:20

 

§  4º EI. Entrada ás 9:30 – saída ás 14:00

 

 

REUNIÓNS INFORMATIVAS COAS FAMILIAS EN SETEMBRO. PRESENCIAIS

Por causa da situación excepcional que estamos vivindo ás reunións só poderá asistir un adulto por alumno/a e non poderán vir os alumnos/as.

 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

 

4º EI

 

 

MÉRCORES 8

A

10:00

B

10:30

C

11:00

D

11:30

E

12:00

 

 

5º EI

 

 

MARTES 7

A

12:00

E

10:00

D

10:30

C

11:00

B

11:30

 

 

6º EI

 

 

MARTES 7

A

10:00

B

10:30

C

11:00

D

11:30

E

12:00

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

1º EP

 

MÉRCORES 8

 

A, B

 

10:00

C, D, E

 

10:30

 

2º EP

 

MARTES 7

 

 

TODAS AS AULAS

 

 

10:30

 

3º EP

 

MÉRCORES 8

 

 

TODAS AS AULAS

 

 

10:30

 

 

4º EP

 

 

MÉRCORES 8

 

 

A, B, F

 

 

10:00

 

C, D, E

 

12:00

 

 

 

5º EP

 

 

MÉRCORES 8

 

 

TODAS AS AULAS

 

 

13:00

 

 

 

 

6º EP

 

 

 

 

MÉRCORES 8

 

A, D

 

 

11:00

 

B, G

 

 

11:30

 

C, F

 

 

12:00

 

E

 

12:30

 

 

 

* As reunións teran lugar nas aulas. 

Pavillón I: 1º, 2º e 4º  Educación Primaria

Pavillón II: 3º, 5º e 6º Educación Primaria

Pavillón III: Educación Infantil 

HORARIO DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

XOVES 9:

·      GRUPO A:  10:00 - 10:50

·      GRUPO B: 11:10 -12:00

VENRES 10:

·      GRUPO A:  10:00 - 10:50

·      GRUPO B: 11:10 -12:00

LUNS 13:

·      GRUPO A:  11:10 - 12:00

·      GRUPO B: 10:00 -10:50

MARTES 14:

·      GRUPO A:  11:10 - 12:00

·      GRUPO B: 10:00 -10:50

MERCORES 15:

·      TODOS XUNTOS DE 10:00 A 12:00

XOVES 16:

·      TODOS XUNTOS DE 10:00 A 12:00

VENRES 17:

·      TODOS XUNTOS DE 10:00 A 12:00

LUNS 20:

·      TODOS XUNTOS DE 10:00 A 13:00 *TRAER MERENDA

MARTES 21:

·      TODOS XUNTOS DE 10:00 A 13:00 *TRAER MERENDA

MÉRCORES 22: (REMATA O PERÍODO DE ADAPTACIÓN)

·      TODOS XUNTOS DE 9:30 A 14:00 *TRAER MERENDA

As listaxes están expostas en conserxería e poderán consultarse en horario de 9:30 a 12:30.

Distribuir contido