Web do Ceip Ponte dos Brozos

Arteixo  A Coruña  Galicia

Vista da ponte dos brozos

Avda. Arsenio Iglesias, 34 (Sabón) 15142 Arteixo (  881 960 506 

Código de Centro:  15000363   

correo-e

 


3 plataforma iinovacion
accesit
     

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA O CURSO 2019-2020

Publícanse as listaxes de alumnado admitido e non admitido para o curso 2019/20
 
 
 
Aviso. As solicitudes presentadas fóra de prazo e as non admitidas,  tramitaranse na comisión de escolarización no mes de Xuño. Prégase estar atentos a información da web.
 
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: 
O alumnado admitido no centro deberá formalizar a matrícula entre o 20 e 30 de Xuño na secretaría do centro. Próximamente publicaremos nesta web e taboleiro do centro a información do trámite. 

Corrección de erros nas listaxes provisionais de admisión de alumnado: 5º de Educación Infantil.

 

Nº de solicitudes admisión presentadas en prazo: 1

Despois da publicación da listaxe provisional (26 de marzo), produciuse unha escolarización por traslado (en virtude do exposto no artigo nº 12 do Decreto 254/2012 do 13 de decembro).

Con esa nova matrícula, deixa de existir a vacante ofertada e por conseguinte, a solicitude presentada tivo que ser baremada. Ao non obter praza, queda pendente da decisión da comisión de escolarización.

Listaxe correxida de alumnado admitido de 5º de educación infantil

  

SOLICITUDE DE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2019-2020

Prazo: do 1 ao 30 de abril de 2019

Lugar: Secretaría do centro

Horario : de 9:30 a 12:30

Destinatarios: Alumnado xa matriculado neste centro.

RELACIÓN PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2019-2020

Pódense consultar as listaxes provisionais nas seguintes ligazóns:

•      4º Educación Infantil

•      5º Educación Infantil

•      6º Educación Infantil

•      1º Educación Primaria

•      3º Educación Primaria

•      3º Educación Primaria.Reservas admitidas

•      4º Educación Primaria

•      5º Educación Primaria

•      6º Educación Primaria

Todas as solicitudes presentadas no prazo establecido foron admitidas. Non é preciso baremar en ningún nivel ao haber suficientes vacantes.

O centro publicará a información para formalizar a matrícula no mes de xuño. Prégase estar atentos á web e taboleiro do centro.

PROCEDEMENTO DE RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2019-20 PARA O ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS.

Resolución da reserva de praza para o curso 2019-20 para o alumnado procedente de centros adscritos.

  1. ALUMNADO PROCEDENTE DAS EEI de Rorís, Larín de Arriba e A Lagoa:
  • Todas as solicitudes de reserva para 3º de Educación Primaria resultaron admitidas e obtiveron praza.
  • Resolución da reserva: publicada no taboeiro de anuncios do centro.
  • No mes de xuño publicaremos na web e taboleiro do centro, a información para formalizar a matrícula.
  1. ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA QUE RESERVA NO IES MANUEL MURGUÍA.
  • Todas as solicitudes de reserva para 1º de ESO resultaron admitidas e obtiveron praza. Información publicada no taboeiro de anuncios do IES Manuel Murguía.
  • Os procesos de matrícula, axudas de libros… deberán formalizalos no IES.
  • Web do Ies: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelmurguia/
  • Teléfono do IES: 981601852
Distribuir contido