Benvidas e benvidos ao Ceip Ponte dos Brozos

Arteixo  A Coruña  Galicia

Vista da ponte dos brozos

Avda. Arsenio Iglesias, 34 (Sabón) 15142 Arteixo (  881 960 506 )

Código de centro:  15000363   

Enderezo electrónico: ceip.ponte.brozos@edu.xunta.galcorreo-e

 

Canle de Telegram do Centro

RESOLUCIÓN DEFINITIVA AXUDAS LIBROS E MATERIAL CURSO 2024/2025

 

Publicase con data de 5 de xullo a resolución definitiva das axudas para material e libros de texto para Educación Primaria, do curso 2024-25.

As listaxes definitivas deben consultarse presencialmente no centro nos taboleiros situados na entrada da  CONSERXERÍA.  Horario de 9.30 a 12.30.

Non é posible publicar os resultados na web do centro por estar así indicado na Orde que regula a convocatoria das axudas.

Así mesmo, as persoas que tramitaron a solicitude de forma telemática, poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital. 

Entrega de vales: Do 8 ao 12 de Xullo (ambos inclusive) e a partir do 2 de setembro. Sempre en horario de secretaría (9:30 a 12:30)

Os libros de 3º a 6º de EP serán entregados unha vez comece o curso a través das/dos titoras/es.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL AXUDAS LIBROS E MATERIAL CURSO 2024/2025

Publicase con data de 1 de xullo a resolución provisional das axudas para material e libros de texto para Educación Primaria, do curso 2024-25.

As listaxes provisionais deben consultarse presencialmente no centro nos taboleiros situados na entrada da  CONSERXERÍA.  Horario de 9.30 a 12.30.

 

Non é posible publicar os resultados na web do centro por estar así indicado na Orde que regula a convocatoria das axudas.

Así mesmo, as persoas que tramitaron a solicitude de forma telemática, poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital. 

Para o alumnado de 3º a 6º de Primaria, coñecerán o nº de libros que se lles concede. Na resolución definitiva poderán comprobar os libros (materias) que se lles adxudican.

Entrega de vales: Do 8 ao 12 de Xullo (ambos inclusive) e a partir do 2 de setembro. Sempre en horario de secretaría (9:30 a 12:30)

Os libros de 3º a 6º de EP serán entregados unha vez comece o curso a través das/dos titoras/es.

 

Para posibles reclamacións e correccións, dispoñen ata o día 3 de xullo, en horario de secretaría (09:30 a 12:30). Unha vez rematado este prazo informaremos na web da publicación da resolución definitiva (levaráse a cabo o 5 de xullo en CONSERXERÍA).

MATRÍCULA ALUMNADO NOVA INCORPORACIÓN CURSO 2024-2025

MATRÍCULA ALUMNADO NOVA INCORPORACIÓN CURSO 2024-2025

PRAZO: 

  • 20 de xuño ao 1 de xullo de 2024, ambos inclusive. Horario de administración será de 9.30 a 12.30. Sen cita previa.

        

 

 

 

  • Poden descargar aquí o impreso ou recollelo na administración do centro.
  • Se solicitan Comedor Escolar, deben tramitalo coa ANPA do Centro. Abrir contacto.
  • Se solicitan Transporte Escolar, podedes recoller o impreso no centro. 

 

 NOVO ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Recordade que o prazo para as axudas de libros e material remata o 21 de xuño. Pódese entregar o impreso previamente ou o 20 e 21 de xuño xunto coa matrícula. 

IMPORTANTE: Unha vez feita a matrícula, deberán descargar a aplicación AbalarMobil, nos seus terminais (co número de teléfono de facilitado no momento da matrícula)  para recibir comunicacións relacionadas co alumnado e co centro.

Lembramos que o alumnado que xa está actualmente no centro NON debe realizar ningún trámite de matrícula.

LISTAXE LIBROS DE TEXTO CURSO 2024-2025

RELACIÓN DE LIBROS PARA O CURSO 2024/2025

CEIP PONTE DOS BROZOS

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL (3º ANOS). Non hai libros

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS). Non hai libros

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS). Non hai libros

1º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA.

Matemáticas: Comunidad Zoom. Vicens Vives. ISBN 978-84-682-8099-8 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

Lingua Galega: Construíndo mundos (1-1), Obradoiro Santillana ISBN 978-84-9185-399-2 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

Construíndo mundos (1-2), Obradoiro Santillana ISBN 978-84-9185-532-3 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

Lectoescritura Edelvives Fanfest: ISBN 9788414049488 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

L. Inglesa: ALL ABOUT US NOW 1  Class Book with Digital Book. ISBN 9780194074223

2º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

Matemáticas: Comunidade Zoom, Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-9184-0 

Lingua Galega: Construíndo mundos, Obradoiro Santillana ISBN:978-84-9185-675-7

L. Inglesa: ALL ABOUT US NOW 2  Class Book with Digital Book. ISBN  9780194074438

3º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

Matemáticas: Cuadernos (3.1, 3.2, 3.3) Practica Mat Comunidad Zoom. Vicens Vives. ISBN 9788468281025

Lengua Castellana: Cuadernos (1o, 2o Y 3o trimestre) Lengua Castellana. Proyecto Construyendo mundos. Santillana

Cuaderno 1o trim: ISBN 9788468077451

Cuaderno 2o trim: ISBN 9788468077437

Cuaderno 3o trim: ISBN 9788468077468

Ciencias da Natureza: Ciencias da Natureza 3 Comunidade Zoom. Vicens Vives. ISBN 978846828533

Ciencias Sociais: Ciencias Sociais 3. Comunidade Zoom. Vicens Vives. ISBN 9788468285375

L. Inglesa:  ALL ABOUT US NOW  3 Class Book with Digital Book. . ISBN 9780194074650 Activity Book + ALK with Digital Book  ISBN 9780194073844

4º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

C. Naturais: Libro Comunidad ZOOM Natureza 4 ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292502 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

C. Sociais: Libro Comunidad ZOOM  Sociais 4 ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292533 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

L. Galega: Libro Comunidad ZOOM Lingua 4 (4.1,4.2, 4.3) ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292885 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

L. Castellana: Cuaderno Comunidad ZOOM  Practica Lengua 4 (4.1, 4.2, 4.3) ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292045 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

Matemáticas: Cuaderno Comunidad ZOOM Practicamat 4  (4.1, 4.2, 4.3) ed. VICENS VIVES. ISBN: 9788468292014 NON MERCAR ATA FALAR COA TITORA

L. Inglesa:  ALL ABOUT US  4 Class Book with Digital Book. ISBN 9780194074803 ALL ABOUT US  NOW  4 Activity Book + ALK with Digital Book  ISBN 9780194073905 

 

5º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA.

L. Galega: CADERNO LINGUA GALEGA 5. Saber Facer Contigo.Editorial Santillana Obradoiro. ISBN: 9788491852315

L.Castellana:CUADERNOLENGUACASTELLANA5.Proyectoconstruyendomundos.EditorialSantillana.ISBN: 9788414404058

Matemáticas: CUADERNO MATEMÁTICAS 5. Proyecto construyendo mundos. Editorial Santillana.ISBN: 9788414404041

L. Inglesa:ALL ABOUT US NOW 5 Class Book with digital book. ISBN 9780194074988  ALL ABOUT US NOW 5 Activity Book+ ALK with Digital Book. ISBN 9780194073967

6º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA

L. Galega: CADERNO LINGUA GALEGA. Saber Facer Contigo.Editorial Santillana Obradoiro. ISBN: 9788491853619

L.Castellana:CUADERNOLENGUACASTELLANA6.Proyectoconstruyendomundos.EditorialSantillana.  ISBN: 9788414404027

Matemáticas: CUADERNO MATEMÁTICAS.Proyecto construyendo mundos. Editorial Santillana.  ISBN: 9788414403648

L. Inglesa: ALL ABOUT US NOW 6 Class Book with digital book. ISBN 9780194075138  ALL ABOUT US NOW 6 Activity Book + ALK with Digital Book ISBN 9780194074025

 

 

ENCONTROS ESPAZO EDUCA

 Animámosvos a participar nos encontros de espazo Educa

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2024/2025. Educación Primaria.

NORMATIVA: Orde 7 de maio de 2024 (DOG do 20 de maio)

 

PRAZO: dende o martes 21 de maio ate o venres 21 de xuño (inclusive)
   
PRESENTACIÓN:
- As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica. Abrir enlace e acceder coa Chave365.
- Opcionalmente, poderanse entregar as solicitudes presencialmente no centro.


Entrega presencial de 9.30 a 12.00 horas SEN CITA PREVIA na Secretaría do centro.
   
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:
   
a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. Deben asinar todos os membros da unidade familiar, menos a persoa solicitante. En caso de que sexa menor de idade, firma un dos proxenitores)
   
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.
En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais da copia do libro de familia, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. (Coa custodia compartida deben asinar os dous proxenitores)
   
c) Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
   
d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
   
e ) No caso de que o pai e nai carezan de DNI ou NIE ou, no caso de non ter libro de familia: Certificado ou volante de convivencia onde figuren os membros da unidade familiar a 31 de decembro de 2022.
   
f) No caso de non poder acreditar a unidade familiar con ningún dos documentos sinalados anteriormente, haberá que aportar un certificado ou volante de convivencia onde figuren os membros da unidade familiar a 31 de decembro de 2022.
   
Agradecemos que revisen toda a documentación e sinaturas antes de entregar a solicitude no centro.
   
Imprimir anexo I e anexo II aqui ou, poden recollerse na Secretaría do centro.
   
CALENDARIO DE PRAZOS

• Entrega de documentación: ate o 21 de xuño (inclusive)

• Resolución provisional: Antes do 12 de xullo. Informaremos nesta web e Telegram.

• Período de reclamación:os dous días seguintes á publicación.

• Resolución definitiva: Antes do 26 de xullo. Informaremos nesta web e Telegram.

Distribuir contido