Revista do centro : PONTE AO DÍA 2017-2018

Como en anteriores anos , xa temos connosco a derradeira edición da revista do centro Ponte ao día. Nela poderedes ver algunhas das  cousas que se fixeron no centro ao longo do curso 2017-2018.

 

Grazas a todos/as pola colaboración.

Pica na imaxe para descargar a revista

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ALUMNADO MATRICULADO E ADMITIDO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O CURSO 2018-2019.

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ALUMNADO MATRICULADO E ADMITIDO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O CURSO 2018-2019.

 

 

Prazo: do 22 de maio ao 22 de xuño incluído.

 

Máis información en: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25009.

 

Impreso de solicitude (Anexo I e II) na páxina web indicada e na Secretaría do Centro.

 

Documentación:

·        

Copia completa do libro de familia ( De non dispoñer de libro de familia documentación que reflicta a unidade familiar a 31 de decembro de 2016)

 

 

Para alumnado de 1º e 2º de E.P. : Renda per capita igual ou inferior a 5.400€ :  Vale de 170€.

                                                                     Renda per capita superior a 5.400€ e igual ou inferior a 9.000€: Vale de 90€

                                                                                    Axuda para adquirir material escolar: Renda per capita igual ou inferior a 5.400€: Vale de 50€

 

               

                Para alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E.P.: Renda per capita igual ou inferior a 5.400€: 6 libros de texto.

                                                                                                Renda per capita superior a 5.400€ e igual ou inferior a 9.000€: 4 libros de texto.

                                                                               

 

Para máis información consultar a no D.O.G. nº 95 de 21 de maio a Orde de 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA O CURSO 2018-2019

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

 

Art. 32.1 Orde de admisión de alumnado: Impugnación das listaxes definitivas; Recurso de alzada ante o persoal titular da Xefatura Territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da súa publicación. 

 

Este alumnado ten que formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño na Secretaría do Centro

PRAZO PARA SOLICITAR O USO DO TRANSPORTE ESCOLAR

PRAZO PARA SOLICITAR O USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNADO XA MATRICULADO NO CENTR

  • O prazo será do 3 ao 30 de Abril
  • Lugar de solicitude: Secretaría do centro     
  • Horario : De 9:30 a 12:30 hs.

ADMISIÓN ALUMNADO - BAREMACIÓN

Nos niveis de 1º e 3º de Educación Primaria presentáronse máis solicitudes que prazas ofertadas, polo que hai que BAREMAR as solicitudes presentadas.

Os solicitantes teñen que presentar a documentación acreditativa dos criterios alegados para baremación.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita  da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, nai/pai, titor ou irmás/irmáns recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada NON autorizou expresamente na solicitude a consulta automática a través de admisionalumnado.

Todos/as solicitantes teñen que presentar:

Certificado de empadroamento con un mínimo de antigüidade no domicilio da unidade familiar.

Certificado do lugar de traballo emitido pola empresa no caso de que se alegara dito criterio.

Certificado de minusvalía ou incapacidade que non sexa recoñecido pola Xunta de galicia.

O prazo para a presentación é dende o día 23 de marzo ata o 5 de abril, ámbolos dous inclusive.

Distribuir contido