Secretaría

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO,E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2018-2019 (CORREXIDAS)

LISTAXES DEFINITIVAS

Fondo solidario de libros de texto ( 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria), e axudas para a adquisición de libros de texto (1º e 2º de educación primaria), e axudas para a adquisición de material escolar (todos os cursos de educación primaria).

Pódense recoller os vales ata o 20 de xullo en horario de 10 a 12 hs.  e a partir do 3  de setembro en horario de 9:30 a 12:30 hs.

LISTAS USUARIOS SERVIZOS DE TRANSPORTE CURSO 2018-19 (actualizado a 20 de xullo de 2018)

ALUMNADO EXCLUÍDO

IMPORTANTE

No caso dos usuarios excepcionais*, as listaxes son provisionais

*prazas suxeitas á demanda de usuarios lexítimos

O PERIODO DE RECLAMACIÓNS SOBRE AS LISTAXES DO TRANSPORTE SERÁ DO 13 AO 20 DE XULLO (HORARIO DE 10:00 A 12:00 HS.) E A PARTIR DO 3 DE SETEMBRO.

Resolución PROVISIONAL de solicitudes de axudas de libros, material e fondo solidario de libros de texto. Curso 2018-2019

LISTAXES PROVISIONAIS

Resolución de solicitudes de axudas de libros, material e fondo solidario de libros de texto

Axudas para a adquisición de libros de texto (1º e 2º de educación primaria), fondo solidario de libros de texto ( 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria),  e axudas para a adquisición de material escolar (todos os cursos de educación primaria).

Listaxe Provisional de axudas para a adquisición de libros e/ou material (Vales)

Listaxe provisional de admitidos de fondo libros

Listaxe provisional de excluídos de fondo libros

O período de reclamación a calqueira das listaxes anteriores é de dous días dende a súa publicación (prazo ata o día 11 de xullo inclusive)

LISTA DE LIBROS 2018-2019

Aquí podedes ver e descargar a Lista de libros para o vindeiro curso 2018-2019

(correxido erro na listaxe de libros de 1º)

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ALUMNADO MATRICULADO E ADMITIDO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O CURSO 2018-2019.

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ALUMNADO MATRICULADO E ADMITIDO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O CURSO 2018-2019.

 

 

Prazo: do 22 de maio ao 22 de xuño incluído.

 

Máis información en: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25009.

 

Impreso de solicitude (Anexo I e II) na páxina web indicada e na Secretaría do Centro.

 

Documentación:

·        

Copia completa do libro de familia ( De non dispoñer de libro de familia documentación que reflicta a unidade familiar a 31 de decembro de 2016)

 

 

Para alumnado de 1º e 2º de E.P. : Renda per capita igual ou inferior a 5.400€ :  Vale de 170€.

                                                                     Renda per capita superior a 5.400€ e igual ou inferior a 9.000€: Vale de 90€

                                                                                    Axuda para adquirir material escolar: Renda per capita igual ou inferior a 5.400€: Vale de 50€

 

               

                Para alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E.P.: Renda per capita igual ou inferior a 5.400€: 6 libros de texto.

                                                                                                Renda per capita superior a 5.400€ e igual ou inferior a 9.000€: 4 libros de texto.

                                                                               

 

Para máis información consultar a no D.O.G. nº 95 de 21 de maio a Orde de 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

PRAZO PARA SOLICITAR O USO DO TRANSPORTE ESCOLAR

PRAZO PARA SOLICITAR O USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNADO XA MATRICULADO NO CENTR

  • O prazo será do 3 ao 30 de Abril
  • Lugar de solicitude: Secretaría do centro     
  • Horario : De 9:30 a 12:30 hs.

ADMISIÓN ALUMNADO - BAREMACIÓN

Nos niveis de 1º e 3º de Educación Primaria presentáronse máis solicitudes que prazas ofertadas, polo que hai que BAREMAR as solicitudes presentadas.

Os solicitantes teñen que presentar a documentación acreditativa dos criterios alegados para baremación.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita  da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, nai/pai, titor ou irmás/irmáns recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada NON autorizou expresamente na solicitude a consulta automática a través de admisionalumnado.

Todos/as solicitantes teñen que presentar:

Certificado de empadroamento con un mínimo de antigüidade no domicilio da unidade familiar.

Certificado do lugar de traballo emitido pola empresa no caso de que se alegara dito criterio.

Certificado de minusvalía ou incapacidade que non sexa recoñecido pola Xunta de galicia.

O prazo para a presentación é dende o día 23 de marzo ata o 5 de abril, ámbolos dous inclusive.

Distribuir contido