Secretaría

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ALUMNADO MATRICULADO E ADMITIDO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O CURSO 2018-2019.

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ALUMNADO MATRICULADO E ADMITIDO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O CURSO 2018-2019.

 

 

Prazo: do 22 de maio ao 22 de xuño incluído.

 

Máis información en: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25009.

 

Impreso de solicitude (Anexo I e II) na páxina web indicada e na Secretaría do Centro.

 

Documentación:

·        

Copia completa do libro de familia ( De non dispoñer de libro de familia documentación que reflicta a unidade familiar a 31 de decembro de 2016)

 

 

Para alumnado de 1º e 2º de E.P. : Renda per capita igual ou inferior a 5.400€ :  Vale de 170€.

                                                                     Renda per capita superior a 5.400€ e igual ou inferior a 9.000€: Vale de 90€

                                                                                    Axuda para adquirir material escolar: Renda per capita igual ou inferior a 5.400€: Vale de 50€

 

               

                Para alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E.P.: Renda per capita igual ou inferior a 5.400€: 6 libros de texto.

                                                                                                Renda per capita superior a 5.400€ e igual ou inferior a 9.000€: 4 libros de texto.

                                                                               

 

Para máis información consultar a no D.O.G. nº 95 de 21 de maio a Orde de 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

PRAZO PARA SOLICITAR O USO DO TRANSPORTE ESCOLAR

PRAZO PARA SOLICITAR O USO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNADO XA MATRICULADO NO CENTR

  • O prazo será do 3 ao 30 de Abril
  • Lugar de solicitude: Secretaría do centro     
  • Horario : De 9:30 a 12:30 hs.

ADMISIÓN ALUMNADO - BAREMACIÓN

Nos niveis de 1º e 3º de Educación Primaria presentáronse máis solicitudes que prazas ofertadas, polo que hai que BAREMAR as solicitudes presentadas.

Os solicitantes teñen que presentar a documentación acreditativa dos criterios alegados para baremación.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita  da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, nai/pai, titor ou irmás/irmáns recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada NON autorizou expresamente na solicitude a consulta automática a través de admisionalumnado.

Todos/as solicitantes teñen que presentar:

Certificado de empadroamento con un mínimo de antigüidade no domicilio da unidade familiar.

Certificado do lugar de traballo emitido pola empresa no caso de que se alegara dito criterio.

Certificado de minusvalía ou incapacidade que non sexa recoñecido pola Xunta de galicia.

O prazo para a presentación é dende o día 23 de marzo ata o 5 de abril, ámbolos dous inclusive.

PERÍODOS NON LECTIVOS CURSO 2017-2018

PERÍODOS NON LECTIVOS

INFORMACIÓN A NAIS/PAIS/TITORES LEGAIS

Curso: 2017/2018

Segundo a Orde do 12 de xuño de 2017 (DOG do 22 de xuño de 2017) establécese:

1. PERÍODOS DE VACACIÓNS:

 NADAL: desde o día 22 de decembro de 2017 ata o día 7 de xaneiro de 2018, ambos inclusive.

 ENTROIDO: días 12, 13 e 14 de febreiro de 2018.

 SEMANA SANTA: desde o día 24 de marzo ata o 2 de abril de 2018, ambos inclusive.

2. DÍAS NON LECTIVOS:

 Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, e as festas laborais de carácter local publicadas por resolución da devandita consellería.

Días non lectivos solicitados por razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica: 13 de outubro de 2017 e 18 de maio de 2018.

 Establécese o Día do Ensino coa consideración de non lectivo para efectos académicos 7 de decembro de 2017.

ORGANIZACIÓN DO COMEZO DO CURSO 2017-2018

REUNIÓNS COAS FAMILIAS

EDUCACIÓN INFANTIL

REUNIÓNS COS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS DO ALUMNADO O DÍA 8/09/2017 NO SEGUINTE HORARIO:

  • ALUMNADO DE 6º Educación Infantil: ÁS 10:00 HORAS

Listados de alumnado de 6º de Ed. Infantil

  • ALUMNADO DE 5º Educación Infantil: ÁS 11:00 HORAS

Listados de alumnado de 5º de Ed. Infantil

  • ALUMNADO DE 4º Educación Infantil. ÁS 12:00 HORAS 

Listados de alumnado de 4º de Ed. Infantil

Horarios período de adaptación 4º Ed. Infantil

AO NON SER DÍA LECTIVO, PRÉGASE NON TRAER NENOS/AS ÁS REUNIÓNS POR NON HABER PROFESORADO PARA ATENDELOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

REUNIÓNS COS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS DO ALUMNADO O DÍA 18/09/2017 NO SEGUINTE HORARIO:

 

  • ALUMNADO DE 1º e 2º de Educación Primaria: ÁS 16:15 HORAS
  • ALUMNADO DE 3º e 4º de Educación Primaria: ÁS 17:15 HORAS
  • ALUMNADO DE 5º e 6º de Educación Primaria: ÁS 18:15 HORAS

 

 COMEZO DAS CLASES

DÍA 11/09/2017

       EDUCACIÓN INFANTIL

  ALUMNADO MATRICULADO EN CURSOS ANTERIORES

DEBERÁ COLOCARSE NAS FILAS DO CURSO PASADO

ALUMNADO DE NOVO INGRESO

INFORMACIÓN FACILITADA O DÍA 8/09/2017

EDUCACIÓN PRIMARIA

 ALUMNADO MATRICULADO EN CURSOS ANTERIORES

DEBERÁ COLOCARSE NAS FILAS DO CURSO PASADO

ALUMNADO DE NOVO INGRESO

DIRIXIRASE AO PAVILLÓN ADMINISTRATIVO

Distribuir contido