Plan Xeral de Atención á Diversidade

Dende aqui podedes ver o Plan Xeral de Atención á Diversidade