CEIP Ponte dos Brozos

Protocolo de Adaptación á situación COVID-19 e outros documentos.

 

Publícanse os documentos que regulan o funcionamento do centro durante a pandemia provocada polo COVID_19.

 

1) Plan de adaptación

 

2) Plan de continxencia

 

3) Plan de acollida

 

 

CONTACTO COS TITORES/AS

 

GRUPO

TITOR/A

ENDEREZO ELECTRÓNICO

EDUCACIÓN INFANTIL

4º -A

Rodríguez Castro, Silvia

srodriguezc.mestre@pontedosbrozos.gal

4º -B

Castro Pérez, Laura V.

lauravcp.mestre@pontedosbrozos.gal

4º -C

López Novo, María Carmen

mclopezn.mestre@pontedosbrozos.gal

4º -D

Lantes Rivera, Noelia

nlantesr.mestre@pontedosbrozos.gal

4º -E

Parga Sánchez, María J.

mjpargas.mestre@pontedosbrozos.gal

5º -A

Fernández Fernández, Patricia

pfermandezf1.mestre@pontedosbrozos.gal

5º -B

Fraga Rodríguez, Desireé

dfragar.mestre@pontedosbrozos.gal

5º -C

Salgado Rodríguez, Elena

esalgador.mestre@pontedosbrozos.gal

5º -D

Vidal López, Tania

tvidall.mestre@pontedosbrozos.gal

5º -E

Sánchez López, Ana Mª

asanchezl1.mestre@pontedosbrozos.gal

6º -A

García Pita, Mª José

mgarciap.mestre@pontedosbrozos.gal

6º -B

Arrojo Blanco, Marta

marrojob.mestre@pontedosbrozos.gal

6º -C

Blanco Sánchez, Mª Teresa

mtblancos.mestre@pontedosbrozos.gal

6º -D

Lorenzo Cousillas, Lidia

llorenzoc.mestre@pontedosbrozos.gal

6º- E

Rodríguez Rodríguez, Olga

orodriguezr.mestre@pontedosbrozos.gal

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º-A

González Llera, Inés

igonzalezll.mestre@pontedosbrozos.gal

1º-B

Rodríguez Rodríguez, Noelia

nrodriguezr.mestre@pontedosbrozos gal

1º-C

Touriñán Rodríguez, Ana Mª

amtourinanr.mestre@pontedosbrozos.gal

1ºD

Varela Quintela, Judith Rebeca

jrvarelaq.mestre@pontedosbrozos.gal

1º-E

Ares González, Mª Yolanda

myaresg.mestre@pontedosbrozos.gal

2º-A

Garrido Salgado, Iria

igarridos.mestre@pontedosbrozos.gal

2º-B

Barreiro López, Verónica

vbarreirol.mestre@pontedosbrozos.gal

2º-C

Fernández Sampaiño, Ana

afernandezs1.mestre@pontedosbrozos.gal

2º-D

García González, Diana

dgarciag.mestre@pontedosbrozos.gal

2º-E

Fernández Parada, Patricia

pfernandezp.mestre@pontedosbrozos.gal

3º-A

Escuredo Sabín, Mª Dolores

mdescuredos.mestre@pontedosbrozos.gal

3º-B

Moreiras Mosquera, Rosa Mª

rmoreirasm.mestre@pontedosbrozos.gal

3º-C

Vergara Montoto, Rebeca

rmontotovmestre@pontedosbrozos.gal

3º-D

Vázquez Fernández, Mª José

mjvazquezf.mestre@pontedosbrozos.gal

3º-E

Sánchez Lista, Sonia

ssanchezl.mestre@pontedosbrozos.gal

3º-F

Abuelo Pombo, Tamara

tabuelop.mestre@pontedosbrozos.gal

4º-A

Sanjurjo Chao, Mónica

msanjurjoc1. mestre@pontedosbrozos.gal

4º-B

Rodríguez Martínez, Emilia

erodriguezm.mestre@pontedosbrozos.gal

4º-C

Lapido Suárez, Beatriz

blapidos.mestre@pontedosbrozos.gal

4º-D

Anido Santiago, Yolanda

yanidos.mestre@pontedosbrozos.gal

4º-E

Suárez-Noguerol Calvet, Beatriz

msuarezn.mestre@pontedosbrozos gal

4º-F

Budiño Mata, Remedios

rbudinom.mestre@pontedosbrozos.gal

5º-A

Paz Suárez, Begoña

mpazs.mestre@pontedosbrozos.gal

5º-B

López Cedeira, Mª José

mlopezc.mestre@pontedosbrozos.gal

5º-C

Orosa Ramudo, Mª José

jorosar.mestre@pontedosbrozos.gal

5º-D

Camblor Quirós, Miguel

mcamblorq.mestre@pontedosbrozos.gal

5º-E

Rosato Carballido, Laura

lrosatoc.mestre@pontedosbrozos.gal

5º-F

Castro Tieles, María A.

mcastrot.mestre@pontedosbrozos.gal

5º-G

Rodríguez Arriví, Rosalía

rrodrigueza.mestre@pontedosbrozos.gal

6º-A

Lamas Rodríguez, David

dlamasr1.mestre@pontedosbrozos.gal

6º-B

Canzobre Esmorís, Laura

lcanzobree.mestre@pontedosbrozos.gal

6º-C

Aguión Comas, Silvia

saguionc.mestre@pontedosbrozos.gal

6º-D

Boedo Naya, Patricia R.

pboedon.mestre@pontedosbrozos.gal

6º-E

Casales Regueiro, José Carlos

jcasalesr.mestre@pontedosbrozos.gal

6º-F

Vázquez Bermúdez, Paula

pvazquezf..mestre@pontedosbrozos.gal

LISTADO DE GRUPOS CURSO 20/21

Tras as queixas recibidas pola publicación das listas das aulas, procedemos a retirar as listas. Non se facilitará información teléfonica por motivos de organización.

 

 

 

 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN ALUMNADO DE 3 ANOS. CURSO 2020/21.

AS TITORAS POÑERANSE EN CONTACTO COAS FAMILIAS PERSOALMENTE PARA INDICAR A QUENDA NA QUE ESTÁ CADA ALUMNO/A E ASÍ PODER INCORPORARSE AO CENTRO CON NORMALIDADE.

DO 10 AO 18 DE SETEMBRO

(Agás 16, por non ser día lectivo)

 

GRUPO A: 10:20 h /11:10 h

GRUPO B :11:45 h /12:35 h

 

 

DO 21 AO 25 DE SETEMBRO

 

QUENDA CON TODOS XUNTOS (A e B)

DE 10:20 h A 12:15 h

 

DO 28 AO 30 DE SETEMBRO

 

QUENDA CON TODOS XUNTOS (A e B)

De 10:20 h a 13:15 h

 

 

 

Dende o 1 de outubro: de 9:30 h a 14 h

 

QUENDAS DE INCORPORACIÓN AO CURSO 2020/21

Recibida a autorización da Xefatura de Inspección Educativa, estes son os días de incorporación do alumnado ao centro:
 
10 de setembro: 5º de Educación Infantil e 1º de Educación Primaria 
 
11 de setembro: 6º de Educación Infantil   e 2º de Educación Primaria 
 
14 de setembro: 3º de Educación Primaria e  5º de Educación Primaria 
 
15 de setembro:  4º de Educación Primaria e 6º de Educación Primaria 
 
Horarios e portas de acceso ao recinto
 

PAVILLÓN I

 PORTA DE ACCESO E SAÍDA DO RECINTO E1 (Portal fronte ao Eroski)

1º EP : TODOS OS GRUPOS entrada ás 9:15 h. e saída ás 14:15 h.

 2º EP  TODOS OS GRUPOS entrada ás 9:25 h. e saída ás 14:25 h.

 

3ºEP, grupos A e B: entrada ás 9:10h e saída ás 14:10h.

 3º EP, grupos C e D: entrada ás 9:20 h e saída ás 14:20 h.

3º EP, grupos E e F: entrada ás 9:30 h e saída ás 14:30 h.

 

PAVILLÓN II

PORTA DE ACCESO E SAÍDA DO RECINTO  E3 (Portal a continuación da entrada principal ao centro, despois da conserxería)

 

4º EP, grupos A, B e F: entrada ás 9:15 h e saída ás 14:15 h.

4º EP, grupos C, D e E: entrada ás 9:25 h e saída ás 14:25 h.

 

 

PORTA DE ACCESO E SAÍDA  DO RECINTO E4 (Portal de acceso ao comedor)

 

5º EP TODOS OS GRUPOS entrada ás 9:20 h e saída ás 14:20 h.

 

6º EP TODOS OS GRUPOS entrada ás 9:30 h e saída ás 14:30 h

 

 

 

PAVILLÓN III

PORTA DE ACCESO E SAÍDA DO RECINTO E5 (Portal que dá acceso ao patio cuberto do Pavillón 3)

 

6º EI: TODOS OS GRUPOS entrada ás 9:15 h

6º EI, grupo A saída ás 14:10 h

6º EI, grupos B e C saída ás 14:15 h

6º EI, grupos D e E saída ás 14:20 h

 

 

 4º EI: AO REMATE DO PERIODO DE ADAPTACIÓN:

      entrada ás 9:30 h e saída ás 14:00 h. 

 

 

PORTA DE ACCESO AO RECINTO E6 (Portal de acceso fronte ao Gadis)

 5º EI:TODOS OS GRUPOS entrada ás 9:20 h.

 

 5º EI, grupo A: saída ás 14:10 h

 5ºEI, grupos B e C: saída ás 14;15 h

 5º EI, grupos D e E: saída ás 14:20 h

 

ENTREGA DE VALES E CHEQUES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL. CURSO 20/21.

Se o vale/cheque NON é recollido polo proxenitor que realizou a solicitude deberán traer unha autorización asinada para poder retiralo. A persoa que o retire traerá  o DNI/NIE que o/a identifique.

No caso de haber irmáns, poderanse retirar os vales/cheques á vez independentemente do nivel no que estean matriculados/as.

No caso de non poder asistir na quenda asignada, pasará pola secretaría do centro a partir do día 10 de setembro, CON PREVIA CITA (teléfono 881.960.506)

O mesmo día que pasen a recoller o cheque poden tramitar o cambio de Relixión a Valores e apuntar aos nenos/as na actividade de Biblioteca e de Lingua Árabe e Cultura Marroquí, na secretaría do centro.

Accederase ao recinto escolar cumprindo as normas vixentes dacordo ás instrucións sanitarias.

Xoves, 3 de setembro. Alumnado de 1º nivel. Na conserxería do centro.

·        

De 9:00 a 10:00 horas: de Abelenda Fernández, I. ata García Suárez, N.

·        

De 10:00 ata as 11:00 horas: de González Fernández, A. ata Vázquez Rocha, N.

Venres, 4 de setembro. Alumnado de 2º nivel. Na conserxería do centro.

·        

De 9:00 a 10:00 horas: de Abeleira Brandón, N. ata Hicham, S.

·        

De 10:00 a 11:00 horas: de Iglesias Fraga, V. ata Verdú Pérez, S.

Luns, 7 de setembro. Alumnado de 3º nivel. Na conserxería do centro.

·        

De 9:00 a 10:00 horas: de Abeleira Rodríguez, A. ata Herrera Escobar, S.

·        

De 16:00 a 17:00 horas: de Iglesias Lema, D. ata Veciño Vicente, N.

Alumnado de 4º nivel. Na conserxería do centro.

·        

De 17:00 a 18:00 horas: de Adiouban, I. ata García Remuiñán, I.

·        

De 18:00 a 19:00 horas: de de Golán Becerra, N. ata Zraidi el Malki, Y.

Martes, 8 de setembro. Alumnado de 5º nivel. Na secretaría do centro.

·        

De 9:30 a 10:30 horas: de Aldao Abeleira, M. ata Flores Fernández, E.L.

·        

De 10:30 a 11:30 horas: de Franco López, B. ata Rabuñal Bolón, C.

·        

De 11:30 a 12:00 horas: de Ramirez Belandria, G.A. ata Vilas Díaz, A.

Mércores, 9 de setembro. Alumnado de 6º nivel. Na secretaría do centro.

·        

De 9:30 a 10:30: de Abenza Fernández, S ata Bourtal, N.

·        

De 10:30 a 11:30: de Bousbia, Y. ata López Cuesta, I.

·        

De 11:30 a 12:30: de López Varela, A. ata Zraidi el Malki, O.

 

AVISO IMPORTANTE

O centro permanecerá pechado ao público ata novo aviso por causas alleas a nosa vontade. Disculpen as molestias.

Rogamos estean pendentes da páxina para calqueira información que proporcionaremos a medida que as autoridades educativas e sanitarias nos vaian transmitindo.

 

Distribuir contido