Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

Documentos de centro

Programacións curso 2022-2023

A continuación publicamos as programacións educativas para o curso 2022-2023:

            

            

 

As programacións LOMLOE están en proceso de elaboración e se publicarán próximamente

Programación Xeral Anual CEIP Plurilingüe de Centieiras

Achegamos a Programación Xeral Anual do curso 2022-2023 que se pode consultar facendo click na portada:

Memoria curso 2021-2022

Publicamos a memoria do curso 2021-2022 aprobada en Claustro e Consello Escolar no día de hoxe, 28 de xuño de 2022

Plan Dixital de Centro

Publicamos o Plan Dixital de Centro aprobado en Claustro e Consello Escolar no día de hoxe, 28 de xuño de 2022.

PXA curso 2021-2022

Presentamos a PXA do curso 2021-2022 aprobada por Claustro e Consello escolar o marte 19 de outubro de 2021.

PXA 2021-2022

 

Memoria de estado do centro. Solicitude de rehabilitación integral á xefatura territorial

O 13 de xullo foi aprobado en consello escolar o documento adxunto e o envío dunha solicitude de rehabilitación integral dirigida á Xefatura Territorial da Coruña.

Este documento reflexa o estado das instalacions do centro dunha forma moi gráfica e concisa e cremos necesario que a comunidade educativa sexa coñecedora.

Damos desta maneira difusión ao documento para o que contamos coa inestimable colaboración de Laura Rey, arquitecta e nai do cole, ao acordo do consello escolar e á solicitude que se deriva.

Esperamos que desta forma se avance na mellora do centro, a cal impacta directamente na calidade da ensinanza que Centieiras quere para o seu alumnado.

Orde de avaliación do 2 de marzo de 2021

En base á Orde de avaliación do 2 de marzo de 2021, se publican os obxectivos, contidos, procedementos, instrumentos e criterios de avaliación e calificación das diferentes áreas; os criterios de promoción e titulación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de Organización e Funcionamento (NOF) 19-01-2021

Publicamos adxunto as Normas de Organización e Funcionamento do CEIP Plurilingüe de Centieiras, aprobadas en Claustro e Consello Escolar por maioría absoluta o 19 de xaneiro de 2021.

Iria González Grande,
Directora CEIP Plurilingüe de Centieiras

Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2020-21

Compartimos con toda a comunidade educativa este documento elaborado polo equipo educativo e que dará resposta a situación organizativa do centro.

 

Distribuir contido