Skip to Content

blogue deadmin

XUSTIFICACIÓN DE FALTAS

O pasado 27 de outubro a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa publicou unha aclaración sobre a xustificación das faltas de asistencia do alumnado por motivo de asistir a consulta médica, enfermidades ou indisposicións: "cando unha alumna ou alumno falta a clase por consulta médica, enfermidade ou indisposición será a nai/pai/titor legal quen xustifique documentalmente a falta, non sendo necesaria a presentación dun xustificante médico. O centro soamente solicitará unha xustificación complementaria na caso de que a inasistencia a clase por este motivo se produza de xeito continuado no tempo e para a cal o centro non dispoña de información suficiente que permita a súa xustificación"

 

Poden consultar a publicación completa no documento adxunto.

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

- Luns, martes e mércores de 8:40 a 09:25h

-Xoves e venres de 12:50 a 13:40h.

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL DA ANPA

Pola presente convócase aos pais, nais, titores/titoras dos alumnos e alumnas do C.E.I.P As Bizocas á Asemblea Xeral Ordinaria, que se celebrará na aula do comedor do propio centro, o próximo martes día 12 de setembro de 2023 ás 19.00 hs en primeira convocatoria, 19.15 en segunda, coa seguinte orde do día:

1.- Resumo de actuación levadas a cabo no curso 2022-2023, especialmente no comedor escolar.

2.- Balance de contas da asociación no curso 2022-2023.

3.- Actuacións a levar a cabo de cara ó curso 2023-2024.

            a) Comedor escolar

            b) Propostas de actividades extraescolares.

             c) Outras propostas de interese xeral.

4.- Outros asuntos de interese.

5.- Rogos e preguntas.

 

A Presidenta

María Gómez Meis

658103023 

MATRÍCULA COMEDOR ESCOLAR 23/24

Estimadas familias,

a ANPA do CEIP As Bizocas está preparando o comedor para o vindeiro curso escolar 23/24, e precisan facer unha estimación inicial do número de nenos e nenas que o usarán.

Achégase adxunta a matrícula do comedor escolar.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO ESCOLAR 2023/2024

Nos vindeiros días poñerémonos en contacto coas familias que solicitaron plaza neste centro para o vindeiro curso, para formalizar a matrícula.

 

O plazo para a formalización da matrícula é dende o 20 ata o 30 de xuño.

 

Os documnetos que se deben achegar son os seguintes:

- Impreso de formalización de matrícula. Anexo III (entregarásevos no centro).

- Impreso Autorización Imaxe (entregarásevos no centro).

- Impreso Relixión/Valores Sociais e Cívicos (entregarásevos no centro).

- Enquisa Lingua materna (só para 3 anos) (entregarásevos no centro).

- Fotocopia do libro de familia

- Fotocopia DNI dos pai/titores legais.

- Fotocopia tarxeta sanitaria.

- Fotocopia calendario vacinas ou Informe médico.

- Informe de alerxias ou problemas de saúde relevantes (se é o caso).

- Volante de empadroamento (ten que aparecer o alumno/a e as persoas que conviven con el).

- Sentenza de divorcio ou separación na que acredite a custodia do alumno/a (se é o caso).

 

A documentación presentada na reserva de matrícula non é necesario volver a presentala.

LISTAXE LIBROS DE TEXTO 2023/2024

PARA O  ALUMNADO DE 3º E 4º DE E. PRIMARIA RECOMÉNDASE NON MERCAR NINGÚN LIBRO DE TEXTO ATA SETEMBRO.

Curso

Materia

Título libro

Editorial

Idioma

Edixgal

ISBN

1º EP

Globalizado

Vamos con todo 1 1º trim.

Anaya

Cast/Gal

Non

9788414317396

1º EP

Globalizado

Vamos con todo 1 2º trim.

Anaya

Cast/Gal

Non

9788469898475

1º EP

Globalizado

Vamos con todo 1 3º trim.

Anaya

Cast/Gal

Non

9788469898505

1º EP

Lingua Estranxeira: Inglés

Kids Can! 1 Essential Ab ePk

 

Macmillan E.L.T

Castelán

Non

9781380073389

 

2º EP

Globalizado

Vamos con todo 2 1º trim.

Anaya

Cast/Gal

Non

9788414317402

2º EP

Globalizado

Vamos con todo 2 2º trim.

Anaya

Cast/Gal

Non

9788469898574

2º EP

Globalizado

Vamos con todo 2 3º trim.

Anaya

Cast/Gal

Non

9788469898604

2º EP

Lingua Estranxeira: Inglés

Kids Can! 2 Essential Ab ePk

 

Macmillan E.L.T

Castelán

Non

9781380073402

 

3º EP

Lingua Estranxeira: Inglés

Kids Can! 3 Pb ePk

 

Macmillan E.L.T.

Castelán

Non

9781380072863

 

3º EP

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais

Vicens Vives

Galego

Non

9788468252087

3º EP

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza

Vicens Vives

Galego

Non

9788468250717

3º EP

Lingua Galega e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Vicens Vives

Galego

Non

9788468271149

3º EP

Lingua Castelá e Literatura

Lengua Castellana y Literatura

Vicens Vives

Castelán

Non

9788468283944

3º EP

Matemáticas

Matemáticas

Vicens Vives

Castelán

Non

9788468282831

4º EP

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais

Vicens Vives

Galego

Non

9788468292533

4º EP

Ciencias da Natureza

Ciencias da natureza

Vicens Vives

Galego

Non

9788468292502

4º EP

Lingua Estranxeira: Inglés

Kids Can! 4 Pb ePk

 

Macmillan E.L.T.

Castelán

Non

9781380072870

 

4º EP

Lingua Galega e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Santillana

Galego

Non

9788491857051

4º EP

Lingua Castelá e Literatura

Lengua Castellana y Literatura

Santillana

Castelán

Non

9788414407387

4º EP

Matemáticas

Matemáticas

Santillana

Castelán

Non

9788414407691

AXUDAS MUNICIPAIS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2023-2024

A Concellaría de Servizos Sociais do Concello do Grove informa que a partir do día 1 de xuño ata o 30 do mesmo mes estará aberto o prazo de presentación das solicitudes de axudas municipais para a adquisición de libros e material escolar do vindeiro curso 2023-2024.

As axudas van dirixidas a Educación Infantil, Ensinanza Primaria e Ensinanza Secundaria Obrigatoria.

As axudas concederanse tendo en conta o nivel de ingresos familiares, e será requisito imprescindible cursar estudos en centros sostidos con fondos públicos do concello do Grove.

As solicitudes presentaranse acompañadas da seguinte documentación:

  • Fotocopia do DNI do solicitante.
  • Fotocopia do libro de familia (de todas as follas).
  • Volante de empadroamento familiar (será solicitado polo propio departamento de Servizos sociais)
  • Xustificante de ingresos de todos os membros da unidade de convivencia (preferentementedeclaración da renda do exercicio de 2022).
  • Xustificante de matrícula.
  • Contrato/recibo do aluguer do piso ou do pagamento da hipoteca.

A documentación deberá entregarse (despois de solicitar cita)

no SERVIZO de REXISTRO MUNICIPAL

(EdificioAdministrativodo Concello. Rúa Alcalde Xacobe Barral Otero nº 3, planta baixa).

 

*No anexo adxunto pódese consultar a información e descargar a solicitude.

 

 

SOLICITUDE BECAS NEAE

No BOE do 26 de abril saiu a convocatoria de axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Poderedes solicitar esta beca no caso de que o fillo/a asista o próximo curso 23/24 a algún gabinete para reeducación pedagóxica ou da linguaxe con algún logopeda ou pedagogo privado e que lles supoña o abono dunha cuota mensual.

As familias que o soliciten deben tramitalo por internet na seguinte dirección www.educacionyfp.gob.es:

  • Deberán acceder co DNI e o controsinal do curso pasado.
  • Se é a primeira vez que solicitan beca deberán rexistrarse, se é posible, co DNI do alumno/a.

O prazo para solicitar as becas vai do luns 8 de maio ata o 20 de setembro. A documentación presentarase no colexio xunto co informe do centro no que van solicitar terapia así como o impreso co número de conta do alumno/a facilitado pola entidade bancaria 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 23/24

No DOG do 19/05/2023 publicouse a ORDE do 10 de maio da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que regula, para o curso 23/24:

- A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado que se matricule en 3º e 4º E.Primaria.

- A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto para o alumnado que se matricule en 1º e 2º E. Primaria.

- A convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas a todo o alumnado de E. Primaria.

 

O prazo de solicitudes vai do 20 de maio ata o 21 de xuño, incluído.

Terán acceso ao formulario da solicitude na aplicación informática "Fondolibros" (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/) , onde deberán cubrir os datos. Poderá presentarse por vía ELECTRÓNICA, a través da sede da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B) (de facela por vía electrónica será necesario tramitar unha solicitude por cada alumno/a, aínda que estean admitidos no mesmo centro).

Tamén se poderá cubrir a solicitude que poderedes recoller no centro ou descargala da aplicación e presentala PRESENCIALMENTE

Teñen toda a información na Orde de Convocatoria:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230519/AnuncioG0655-100523-0001_gl.html

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS CURSO 23/24

A totalidade do alumnado matriculado neste centro para o curso 23/24 foi admitido.

Podedes consultar a LISTAXE DEFINITIVA no taboleiro do centro ou a traves da aplicación admisionalumnado.

Distribuir contido


by Dr. Radut