Voluntariado SELO

SOLICITUDE DE ADHESIÓN A "SELO Biblioteca Escolar Solidaria"

 

Instrucións

 • Para solicitar o acceso á carga de ficheiros deberá indicar a continuación o Código do seu centro.
 • Automaticamente remitirase un correo electrónico coa URL de acceso ao sistema de carga de ficheiros aos seguintes destinatarios:
  - E-mail do centro
  - E-mail corporativo do/a responsable da biblioteca

Ficheiros a enviar:

 • Anexo I: Solicitude de inscrición.
  Formato: PDF.
 • Certificación da dirección conforme as actividades están integradas na programación anual da biblioteca e coordinadas polo equipo responsable dela.
  Formato: PDF.
 • Memoria de actividades.
  Formato: PDF.

Descarga: Modelo AnexoI editable

Código do centro solicitante:  Introduza o código.