Convocatoria en apoio dos Clubs de lectura para o curso 2014/2015

O Portal Educativo publica hoxe a Convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos que, con data 15 de setembro, busca incentivar o funcionamento de clubs de lectura en centros públicos, de titularidade da consellería, que acollan alumnado de ESO, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxima especial (conservatorios, escolas oficiais de idiomas, ensinanzas de persoas adultas e outras). 

O prazo de presentación de solicitudes remata o 10 de outubro de 2014. 

 

TEXTO DA CONVOCATORIA

Imaxe: club de lectura no CPI José García García (Ourense)