Recursos para traballar a multiculturalidade

A biblioteca escolar apoia os proxectos de centro. Baixo esta premisa acóllense moitas das accións do profesorado que integra os equipos de biblioteca. Un exemplo é a recompilación de recursos para o tratamento de distintas temáticas de contido curricular.

A temática da multiculturalidade (nas súas diferentes expresións e con diferente alcance) é tratada periodicamente na maioría dos centros. Incluímos aquí algúns recursos elaborados por distintas bibliotecas, con esta finalidade: