Convocatoria do programa BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS para o curso 2018/2019

O Portal Educativo publica hoxe a Resolución de 30 de novembro da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca, para o curso 2018/2019, o programa BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS, en colaboración coa D.X. de Xuventude, Participación e Voluntariado (Consellería de Política Social). 

No curso pasado participaron realizaron voluntariado na biblioteca escolar un total de 1.128 alumnos e alumnas de secundaria, así como 2.032 alumnos e alumnas de primaria (5º e 6º). Recibiron o Selo "Biblioteca Escolar Solidaria" dous novos centros e renovaron este selo tres centros que xa o recibiran na convocatoria de 2015. O seguinte cadro resume o contido do programa e as datas clave para cada unha das modalidades.

 

 

 1 Concesión do Selo “Biblioteca Escolar Solidaria”  Recoñecer a bibliotecas que traballan de forma salientable a compensación de desigualdades e fomentan o voluntariado cultural entre os integrantes da comunidade escolar
  •  Convocatoria anual.
  • Presentación de memorias por parte dos centros interesados: 10 de maio de 2019.
  • Os centros con selo concedido en convocatorias de 2016 ou 2017 deben renovar a súa candidatura.
  • Concesión dos selos (un máximo de 15 selos por curso escolar)

       
 2  Voluntariado na biblioteca escolar (Secundaria) Recoñecemento de horas de voluntariado na biblioteca escolar, para o alumnado colaborador, mediante a emisión de diplomas de acción voluntaria correspondentes. Destinado a alumnado de ESO, BAC, FP ou ensinanzas de réxime especial.

  •  As bibliotecas escolares deberán adherirse ao programa no momento que se estipule e levar rexistro das actividades do alumnado (data límite: 21/12/2018).
  • Remitir datos alumnado  (data límite: 31/05/2019)

       
 3  Voluntariado de lectura – A
(Primaria)
 Estimular o voluntariado cultural relacionado coa biblioteca e a lectura entre o alumnado de 5º e 6º de primaria.

  •  Inscrición con data límite 21/12/2018
  • Os centros inscritos presentarán memoria de actividades (data límite 26/04/2019).
  • Seleccionaranse  un mínimo de 8 experiencias. Concreción en convocatoria complementaria (febreiro 2019