Xustificacion V Concurso de Traballos por Proxectos

Xustificacion do gasto V Concurso de Traballos por Proxectos

Impreso para a xustificación do gasto relativo á asignación recibida como resultado de ser un centro seleccionado no V CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS, por un traballo realizado ao longo docurso 2017/2018.