Título node Learning object

PCD Generator
Mér, 17/09/2014 - 10:46
PCD generator

PDC 3.0 é un programa que proporciona un sistema áxil, rápido e sinxelo para a planificación e o desenvolvemento de Programacións Didácticas e Unidades Didácticas baseadas en Competencias Clave. Dispón de distintos sistemas de avaliación e permite xerar en calquera momento un informe de cada alumno recollendo aqueles aspectos nos que é competente e aqueles nos que non. Tamén inclúe a posibilidade de crear adaptacións curriculares e PTIs (Plans de Traballo Individualizado).