Premio ao noso proxecto: ASUMES O RISCO?

O proxecto foi presentado nunhas xornadas levadas a cabo en Toledo "Aprender a emprender", nas que resultou seleccionado, o que supuxo un gran recoñecemento ao noso esforzo.

Con iso gañámonos a partcipación, representando ao noso centro, entre outros moitos, a nivel nacional, nas xornadas: “Como educar o talento emprendedor” que se desenvolveron en Xirona a fnais de xuño e onde tivemos a oportunidade de dar a coñecer a outros centros interesados a mensaxe, obxectvos e contido do noso proxecto , participando nun “Discovery meeting”.