Premio de Innovación en Formación Profesional.

O Departamento de Enerxía e Auga do noso centro acadou o premio de innovación en FP ao proxecto Equipos de Medición para a Efciencia Enerxétca en Hardware Libre (EMEEHL).

Co proxecto EMEEHL deseñaranse e construiranse equipos de transmitancia e rexistradores de variables ambientais baseados en hardware e sofware libre, como son Arduino e RaspberryPi. Con isto reduciranse os custos dende varios miles de euros a menos de cen euros. Ademais permitrá compartr o deseño co resto de centros educatvos que precisen deste tipo de equipamento.

O proxecto lévase a cabo co IES San Clemente de Santago de Compostela, coordinado dende o noso Centro.