Probas libres para ciclos formativos de ensinanzas de Formación Profesional

Aberto o prazo para as probas libres de obtención de títulos FP.

 

No CIFP Universidade Laboral ofertamos todos os módulos impartidos no centro en réxime ordinario e de adultos (icluída a modalidade dual) excepto:

  • Ciclos de fútbol
  • Ciclos de FP Básica

Calendario: