Iniciar sesión

Calendario de inicio do curso

ESO

Presentación do curso: venres 15 de setembro de 2017, de 10:30 a 12.

Haberá servizo de autobuses

 

Inicio das clases: luns 18 de setembro de 2017, ás 8:45

 

BACHARELATO

Presentación do curso: luns 18 de setembro de 2017, ás 8:45

Inicio das clases: luns 18 de setembro de 2017, ás 9:35

 

CICLOS FORMATIVOS

Presentación do curso: luns 18 de setembro de 2017, ás 10:30

Inicio das clases: martes 19 de setembro de 2017, ás 8:45

 

Calendario de probas extraordinarias de setembro

 

Entrega De Notas

2º Bacharelato

Data: 5 de setembro

Hora: 11:00

Período de reclamacións:

5 e 6 de setembro

1º Bacharelato e ESO

Data: 6 de setembro

Hora: 10:00

Período de reclamacións:

 

6 e 7 setembro

 

Matrícula ESO e Bacharelato:

6, 7 e 8 de setembro

 

Lémbrase aos alumnos da ESO do fondo solidario que teñen que devolver os libros do curso 2016/17.

Listaxe de admitidos para o vale de adquisición de material escolar

Poden pasar a recoller o vale a partir do 18 de xullo de 2017.

Listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso escolar 2017/18

As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

A listaxe definitiva será publicada o 15 de setembro de 2017.

Libros 2017 - 2018

Relación de ibros de texto para o curso 2017 - 2018.

 

 

Instrucións matricula 2017/2018

INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA CURSO 2017/18 ALUMNADO 

 

PRAZOS DE MATRÍCULA:

 

Do 25/06 – 10/07 (segundo a Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos)

 A Secretaría do Centro RECOMENDA as seguintes datas de matrícula para alumnos con todas materias aprobadas na convocatoria de xuño

 

 

NOVO ALUMNADO DE 1º DA ESO

 

HORARIO: De 10:00 a 13:00 horas en Secretaría

 

1º da ESO: 26 de xuño.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 

1.    O impreso de matrícula normalizada cuberto.*

2.    A fotocopia do boletín de notas do curso pasado.

3.    A fotocopia do DNI do alumno/a nun folio sen recortar.

4.    A fotocopia da tarxeta sanitaria.

5.    3 fotos tamaño carné co nome e apelidos ao dorso.

6.    O impreso de transporte de rutas: Marcar a parada correspondente do alumno.

7.    Impreso de Preferencias de materias.

8.    Autorización cuberta do permiso ou non, da difusión de imaxes dos alumnos nas actividades complementarias e extraescolares.

 

 

 

ALUMNADO DA ESO E BACHARELATO MATRÍCULA CURSO 2017/18

 

PRAZOS DE MATRÍCULA:

 

Do 25/06 - 10/07 (segundo a Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos).

 

A secretaría do Centro RECOMENDA as seguintes datas de matrícula para alumnos con todas materias aprobadas na convocatoria de xuño

 

HORARIO: De 10:00 a 13:00 horas en Secretaría

 

4º de ESO: 30 de xuño

3º de ESO: 29 de xullo

2º de ESO: 28 de xuño

 

1º de BACH: 3 de xullo

2º de BACH: 4 de xullo

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 

1.    O impreso de matrícula normalizada cuberto.*

2.    A fotocopia do boletín de notas do curso pasado.

3.    A fotocopia do DNI do alumno/a nun folio sen recortar.

4.    A fotocopia da tarxeta sanitaria.

5.    3 fotos tamaño carné co nome e apelidos ao dorso.

6.    Resgardo pago Seguro Escolar 1,12€ (alumnado da 2º ESO exentos)

7.    O impreso de transporte de rutas: Marcar a parada correspondente do alumno.

8.    Impreso de preferencias de materias.

9.    Autorización cuberta do permiso ou non, da difusión de imaxes dos alumnos nas actividades complementarias e extraescolares.

CONCURSO DO SERVIZO DE CAFETERÍA DO IES TERRA DE SONEIRA

Segundo establece a instrución 7/2017 do 30 de Maio do 2017 da Consellería de Educación para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, sácase a concurso os servizos de cafetería do IES Terra de Soneira coas seguintes instrucións:

 

1.- As persoas interesadas en xestionar este servizo de cafetería, recollerán na conserxería do centro o documento oficial ( Instrución 7/2017 do 30 de maio do 2017), onde se recollen as condición e requisitos para acceder a dita adxudicación.

 

2.- Os candidatos a xestionar dito servizo farán proposta por escrito axustándose ó establecido no punto 6 da instrución 7/2017 do 2017,. Dita proposta entregarase no  prazo establecido, na dirección do centro

 

 

PLAZOS PREVISTOS

 

Publicación do Concurso: 23 de Xuño

 

Presentación de solicitudes: do 3 de Xullo ó 7 de Xullo as 12:00 horas

 

Publicación da adxudicación: 20 de Xullo

 

Posta en marcha do servizo de cafetería: O día de inicio das actividades lectivas para o curso 2017-2018

 

Participación no Fondo Solidario de Libros e axudas para adquirir e material escolar 2017/18

Participación no Fondo Solidario de Libros e axudas para adquirir e material escolar 2017/18

No curso 2014/15 entrou en vigor un novo sistema de axudas para a adquisición de libros, chamado o Fondo Solidario de Libros

Neste curso, igual que no curso anterior, o programa englobar a todas as axudas nunha única solicitude (Orde 16 de maio 2017, DOG 96, 22/05/2017).

Todo o alumnado da ESO poderá solicitar o fondo solidario de libros.

Todo o alumnado da ESO poderá solicitar as axudas de adquisición de material escolar.

Se desexan participar na programa de axuda e/ou fondo solidario para o curso 2017/18, deberán solicitalo no centro.

O prazo Único para solicitar as axudas remata o 23 xuño 2017.

O alumnado con materias pendentes para setembro DEBERÁN solicitalo igualmente en Xuño. NON se poderá solicitar en Setembro, agás a repetición en 4º ESO.

 

Para mais información, convídovos visitar a seguinte páxina:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/22214

Pode descargar a solicitude aquí:

Solicitude

O prazo de entrega do material prestado ou adquirido no curso 2016/17 remata o 23 de xuño, podendo entregalo no centro como data límite o día 27 de Xuño, día da entrega das notas finais de curso.

O alumnado con materias pendentes para setembro remata o 7 de setembro.

 

Os libros pertencentes o fondo solidario entregaranse no centro ó comezo do novo curso 2017/18 a partires do 15 de setembro. Así mesmo, e como obriga, o remate do curso 2017/18, deberán devolver todo o material en bo estado o centro co fin de poder prestalo de novo.

Distribuir contido