Iniciar sesión

Fondo libros/Axudas material escolar. Curso 2020/21

Prazo presentación solicitudes: 20/05/2020 - 19/06/2020

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

O recadro da base impoñible xeral da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do exercicio fiscal 2018 que figura publicado é o 432, cando o recadro correcto é o 435

 

IMPORTANTE: 

A final de curso os libros deberán ser entregados no centro en bo estado para o banco de libros. A non devolución dos libros de texto ou o seu deterioro serán causa de exclusión da participación no fondo/axudas.

Adaptacións das programacións didácticas

En cumprimento da Resolución do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, as adaptacións das programacións didácticas nas materias, áreas ou módulos elaboradas polos diferentes departamentos didácticos do IES Terra de Soneira, pódense consultar nos seguintes links facendo clic sobre eles:

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DEBUXO ECONOMÍA EDUCACIÓN FÍSICA FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA FOL FRANCÉS INGLÉS LATÍN L. CASTELÁ
L. GALEGA MATEMÁTICAS MÚSICA RELIXIÓN TECNOLOXÍA XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

Reanudación do procedemento de admisión PARA NOVO ALUMNADO cara o Curso 2020/2021

SO PARA ALUMNADO QUE VEÑA NOVO AO CENTRO E NON SEXA DE CENTROS ADSCRITOS

No día de hoxe publícase no DOG o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21

Acordouse o seguinte:

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión:

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

2. Novos prazos do procedemento:

  • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 5 de xuño de 2020
  • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación
  • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: 25 de xuño de 2020
  • Formalización da matrícula ordinaria en ESO e Bacharelato: do 1 ao 10 xullo de 2020.  Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020

Fin de curso 2019/2020

De acordo coas instrucións publicadas o 27 de abril de 2020 pola Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, o IES Terra de Soneira informa:

  • Remate do curso para 2º Bacharelato:

Avaliación final: 8 de xuño

Publicación de cualificacións en Abalarmóbil: 9 de xuño ás 9:00 

 Reclamacións: 9 e 10 de xuño de 9:00 a 14:00

  • Remate do curso para o resto de ensinanzas:

Remate de actividades co alumnado: 19 de xuño

Avaliacións finais: 22 de xuño

Publicación de cualificacións en Abalarmóbil: 23 de xuño ás 11:00

Reclamacións: 25 e 26 de xuño de 9:00 a 14:00

 De ser posible acudir ao centro a recoller os boletíns, informaremos máis adiante

Desde este  enlace  pode  accederse  a ditas  Instrucións

ESTADO DE ALARMA E EMERXENCIA SANITARIA

SUSPÉNDENSE TODAS AS ACTIVIDADES A PARTIR DO LUNS 16 DE MARZO ATA NOVO AVISO

O CENTRO PERMANECERÁ PECHADO TOTALMENTE

As/os alumnas/os que xa utilicen a nosa Aula Virtual ou similar, poderán continuar coas súas tarefas por esas canles

Recoméndase mirar tamén nas páxinas dos departamentos

No resto dos casos deberán poñerse en contacto cos seus profesores por correo electrónico

Listaxe de correos dos profesores

Tamén os atenderemos no correo do centro: ies.terradesoneira@edu.xunta.gal

TÍTULOS RECIBIDOS NO CENTRO (ESO, BACH e CICLOS)

Xa dispoñemos no centro dos títulos académicos correspondentes ó alumnado que rematou no noso IES os seus estudos (ESO, bacharelato ou ciclos) no ano 2018.

Os interesados/as (non os pais), ou unha persoa que eles autoricen, poden pasar por secretaría para retiralos, identificándose co seu DNI.

A retirada de TÍTULOS poderá facerse mediante un dos seguintes procedementos:
I. O alumno/a interesado, persoalmente, ensinando un documento acreditativo que o identifique (DNI, pasaporte…).
II. Por medio de autorización a outra persoa para que o recolla (asinada polo alumno/a interesado). Neste caso, a persoa autorizada deberá presentar nesta secretaría, cuberta e asinada polo alumno/a, a autorización acompañada de fotocopia do DNI ou pasaporte… do alumno/a. A persoa autorizada deberá así mesmo identificarse ensinando o seu documento correspondente (DNI, pasaporte…).

 IMPRESO DE AUTORIZACIÓN

Admisión Curso 2020/2021

Entre o 1 e o 20 de marzo de 2020:

Admisión: Os pais/nais ou titores legais do alumnado de centros non adscritos, interesado en cursar estudos no IES Terra de Soneira, formalizarán a súa solicitude neste centro.

En ningún caso este alumnado deberá formalizar no período anterior a súa solicitude no seu centro adscrito xa que incurriría nunha duplicidade e a súa solicitude quedaría excluída en ambos os dous centros (o adscrito e o de nova solicitude).

As solicitudes de admisión presentaranse:

  • No  instituto indicado como primeira opción e, ademais, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado. Modelo solicitude admisión (ED550B)

 Normativa Reguladora

Decreto 254/2012, do 12 de setembro, (DOG 26/12/2012) polo que se regula a admisión do alumnado.

Orde do 12 marzo 2013, pola que se desenvolve o procedemento de admisión do alumnado (DOG 15/03/2013) modificada pola Orde do 25 de xaneiro 2017 (DOG 01/02/2017)

Postos escolares ofertados

Ensino 

Oferta

Permanencias

Reservas

Vacantes

1º ESO

60

 

40

20

2º ESO

60

42

 

18

3º ESO

60

43

 

17

4º ESO

60

40

 

20

1º Bach

66

34

30

2

2º Bach

66

48

 

18

 

Calendario

Presentación de solicitudes de admisión: 1-20 de marzo 2020

Publicación da listas provisionais de admitidos: 24 de abril 2020

Prazo reclamacións ás listas provisionais de admitidos: 25 de abril ao 2 de maio 2020

Publicación das listas definitivas de admitidos: 14 de maio 2020

Axudas alumnado actividades de formación en linguas estranxeiras

Orde do 10 de febreiro de 2020, pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

prazo de presentación de solicitudes comeza o día 27 de febreiro e remata o día 26 de marzo

A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se menciona na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle

Cartel informativo

Entroido 2020

Xa podedes ver as fotos do entroido deste ano premendo aquí

Concurso CIENTÍFICA MENTE

O Departamento de Física e Química, en colaboración co Equipo de Dinamización Lingüística, está a organizar o concurso de retos científicos máis estimulante dos últimos tempos: CIENTÍFICA MENTE.

O concurso desenvolverase entre o 13 de febreiro e o 30 de abril e poderá participar nel todo o alumnado do centro de forma individual ou por parellas. O reto de cada semana xunto coas bases xerais do concurso están colgados nos respectivos expositores dos edificios da ESO e Bacharelato.

Anímate a poñer a proba o teu pensamento científico!

 

PROBLEMA Nº1

PROBLEMA Nº2

PROBLEMA Nº3

Distribuir contido