Fomentando o espirito emprendedor

 

                                         

 

 

 

 

 

As alumnas do segundo curso dos ciclos formativos

visitan no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

 Viveiro de Empresas: espazo onde

desenvolver e poñer en marcha

un proxecto empresarial.

 

                                     

 

 

 

         
  Enlace correo xunta    Xade
 
Acceso a SIXA
  Enlace Xunta
   
 
Enlace fprofEnlace a Platega
 

Google

 
 
                    

 

 

 

   LOGO FITOFALADOIRO

 

 

 

 

 

    Extraescenlace

Teatro e Arqueoloxía

 

                                         

 

 

 

 

  Na imaxe aparece o alumnado nas murallas romanas,

que foron declaradas Patrimonio da Humanidade.

                                     

 

 

 

         
  Enlace correo xunta    Xade
 
Acceso a SIXA
  Enlace Xunta
   
 
Enlace fprofEnlace a Platega
 

Google

 
 
                    

O día 14 de Marzo alumnas e alumnos de Latín e Grego, Teatro,

Literatura Universal 4º ESO e FPB

fixeron unha visita cultural a Lugo para asistir a

unha representación teatral das Bacantes de Eurípides,

visitar o Museo Interactivo da Historia de Lugo

e facer un percorrido por varias ventás arqueolóxicas

que testemuñan o pasado romano da cidade.

 

 

 

   LOGO FITOFALADOIRO

 

 

 

 

 

    Extraescenlace

O IES Ricardo Carballo Calero, aval de calidade

ies

O I.E.S. Ricardo Carballo Calero representa un aval de calidade para todo o seu alumnado polos seguintes motivos:

  ◊ Pola oferta educativa que ofrece: ESO, Bacharelato de Artes, Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e os ciclos formativos da familia profesional de Imaxe Persoal.

 ◊ Pola participación do centro en programas de  mellora e  innovación. 

 ◊ Polas actividades extraescolares e complementarias ofertadas.

Abalar


Distribuir contido