Irmandades

 

                                    

 


                                           
  Enlace correo xunta    Xade
 
Acceso a SIXA
  Enlace Xunta
   
 
Enlace fprofEnlace a Platega
 

Google

 
 
                    

Breve percorrido polo Ferrol das Irmandades da Fala

na conmemoración so seu centenario paseando polo

ideario, as manifestacións literarias, musicais, pictóricas,

editoriais e políticas. 

 

 

   
      Extraescenlace

Concurso Logotipo Biblioteca

 

                                         

 

Necesitamos a túa imaxinación

  

                                            
  Enlace correo xunta    Xade
 
Acceso a SIXA
  Enlace Xunta
   
 
Enlace fprofEnlace a Platega
 

Google

                    

para deseñar unha imaxe

identificativa da Biblioteca.

Participa no concurso !

 

Data límite: 24 de outubro

 

 

   
      Extraescenlace

O IES Ricardo Carballo Calero, aval de calidade

ies

O I.E.S. Ricardo Carballo Calero representa un aval de calidade para todo o seu alumnado polos seguintes motivos:

  ◊ Pola oferta educativa que ofrece: ESO, Bacharelato de Artes, Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e os ciclos formativos da familia profesional de Imaxe Persoal.

 ◊ Pola participación do centro en programas de  mellora e  innovación. 

 ◊ Polas actividades extraescolares e complementarias ofertadas.

Abalar


Distribuir contido