Horarios de Presentacións

 

                                         

     

      

PRESENTACIÓNS

                                    

     

    

                                              

  Enlace correo xunta    Xade
Acceso a SIXA
Enlace Xunta
 
                    

 

 

 

 

 

 

Google

Extraescenlace

O IES Ricardo Carballo Calero, aval de calidade

ies

O I.E.S. Ricardo Carballo Calero representa un aval de calidade para todo o seu alumnado polos seguintes motivos:

  ◊ Pola oferta educativa que ofrece: ESO, Bacharelato de Artes, Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e os ciclos formativos da familia profesional de Imaxe Persoal.

 ◊ Pola participación do centro en programas de  mellora e  innovación. 

 ◊ Polas actividades extraescolares e complementarias ofertadas.

Abalar


Distribuir contido