Iguais...somos

 

                                         

 

 

 

  Dentro do proxecto Iguais...eu vou ser, no que participa o noso centro durante
o presente curso, o alumnado de 2º da ESO que cursa a materia de valores éticos,
 
levou a cabo unha entrevista o martes 21 de febreiro.

A entrevistada foi Eugenia Pérez Heres, policía municipal do Concello de Ferrol,
que respondeu moi amablemente ás preguntas que as alumnas e alumnos
lle fixeron a cerca do seu traballo.

                                     

 

 

 

         
  Enlace correo xunta    Xade
 
Acceso a SIXA
  Enlace Xunta
   
 
Enlace fprofEnlace a Platega
 

Google

 
 
                    

O obxectivo era coñecer as razóns polas que decidiu dedicarse a este traballo,
as principais tarefas que desempeña, as súas mellores e peores vivencias,
o número de mulleres e homes que hai na policía local do noso Concello,
e se sufriu discriminación dalgún tipo polo feito de ser muller
e desempeñar unha función que os estereotipos de xénero,
asocian más cos homes.
Agradecemos a colaboración de Eugenia, que se desprazou á nosa biblioteca 
para aclarar moitas cuestións sobre o seu traballo, 
e que fixo que o alumnado aprendera,
da man da súa protagonista, o que supón ser muller e policía.        

 

 

   LOGO FITOFALADOIRO

 

 

 

 

 

    Extraescenlace

Xornadas de Orientacion

 

                                         

 

 

 

    

O alumnado de ciclos formativos do IES

participará no desenvolvemento da

III Xornada de Orientación académica e profesional,

organizada polo concello de Fene, para dar a coñecer 

a oferta formativa dos centros de FP 

de Ferrolterra e das universidades galegas. 

 

                                     

 

 

 

         
  Enlace correo xunta    Xade
 
Acceso a SIXA
  Enlace Xunta
   
 
Enlace fprofEnlace a Platega
 

Google

 
 
                    

 

 

  

 

 

 

   LOGO FITOFALADOIRO

 

 

 

 

 

    Extraescenlace

O IES Ricardo Carballo Calero, aval de calidade

ies

O I.E.S. Ricardo Carballo Calero representa un aval de calidade para todo o seu alumnado polos seguintes motivos:

  ◊ Pola oferta educativa que ofrece: ESO, Bacharelato de Artes, Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e os ciclos formativos da familia profesional de Imaxe Persoal.

 ◊ Pola participación do centro en programas de  mellora e  innovación. 

 ◊ Polas actividades extraescolares e complementarias ofertadas.

Abalar


Distribuir contido