Adaptación das Programacións Didácticas do 3º trimestre do curso 2019/20

Seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, procedemos a publicitar as Adaptacións das Programacións Didácticas do curso 2019/20 para este terceiro trimestre.

 

Podedes consultalas, por cursos, nos seguintes enlaces:

 

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

TRABALLO DO 25 AO 29 DE MAIO

Pulsa sobre o curso correspondente para descargar o material de traballo.

 1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

 

 Calquera dúbida que teñades sobre o material podedes aclarala enviando un correo electrónico directamente ao profesorado.

 

CONSULTA AQUÍ OS CORREOS ELECTRÓNICOS DO PROFESORADO.

 

No seguinte enlace podes consultar as correccións  dalgunhas materias do traballo do 18 ao 22 de maio. PREME AQUÍ.

Correccións do material do 18 ao 22 de maio

A continuación podedes consultar as solucións do traballo do 18 ao 22 de maio dalgunhas materias. Podedes consultalos en arquivos adxuntos. Calquera problema coas correccións ou coas materias das que non aparecen os solucionarios porse en contacto cos profes. Tedes as direccións no seguinte enlace: correos do profesorado.

 

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

AXUDAS FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 20/21

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO INSTITUTO

 

 • ANEXO I. Solicitude

 • ANEXO II. Comprobación de datos da unidade familiar

 • Copia do Libro de familia, páxinasonde figuren todos os membros da unidade familiar computables. Presentar Libro de Familia orixinal.

 

ANEXOS I e II:

 • PODEDES DESCARGALOS E IMPRIMILOS.

 • Podedes descargalos en SERNEL, Librería LEMOS e Librería DONA

 • Recollelos no instituto (con cita previa).

 De ser o caso:

 • Se con data 31 de decembro de 2018 a unidade familiar computable para a renda non coincide co libro de familia ou ben non se ten o libro de familia presentar algún dos seguintes documentos:

  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor.

  • Certificado ou volante de convivencia.

  • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello onde resida.

 

 • Grao de discapacidade: Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se non fose emitido pola Xunta de Galicia

 • Violencia de xénero: Acredítase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

 • Incapacidade xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada: Resolución xudicial.

 

No caso EXCEPCIONAL de non autorizar a comprobación telemática da renda:

 • Copia e orixinal da Declaración da Renda do exercicio 2018

 • Copia e orixinal dos D.N.I.s de todos os membros da unidade familiar.

 

Recomendamos a comprobación telemática para non ter que presentar esta documentación e que sexa a aplicación quen faga o trámite e non o personal do centro.

 PRAZO DE PRESENTACIÓN ATA O 19 DE XUÑO – PEDIR CITA PREVIA NO 886 120 550

 Para máis información premer sobre os seguintes enlaces:

IMPRESOS: Anexos I e II

INSTRUCIÓNS FONDO DE LIBROS

ORDE DA CONSELLERÍA QUE REGULA O PROCEDEMENTO

ACLARACIÓNS PARA AS FAMILIAS SOBRE O DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE

Achegamos cuestión referentes ao desenvolvemento do terceiro trimestre. Para calquera aclaración non dubidedes en preguntar ben telefónicamente ben por correo electrónico tanto ao centro como personalmente a cada profesor/a.

 

 • A actividade lectiva rematará o 19 de xuño.

 • Este curso non haberá regreso ás aulas para ningún nivel de secundaria.

 • Avaliación:

  • As tarefas que está a realizar o alumnado dende que se iniciou o estado de alarma sanitaria servirán:

   • Para recuperar a 1ª e/ou 2ª avaliación de estar suspensas.

   • Para recuperar materias pendentes de cursos anteriores.

   • Para subir nota.

  • A nota final correspondente a este curso calcularase según as calificacións da 1ª e 2ª Avaliación e tendo en conta as recuperacións e actividades realizadas na terceira, sempre en positivo.

 • A promoción de curso e a titulación serán a norma xeral se ben considerarase a repetición/non titulación como medida moi excepcional. Para determinar esta situación terase en conta o grado de adquisición dos obxectivos xerais e o desenvolvemento das competencias clave.

 • Haberá recuperación de materias suspensas en setembro, presencial ou non presencial según instruccións da Consellería para ese momento.

 • O alumnado que promocione con materias suspensas terá que recuperalas en cursos vindeiros.

 • A asistencia ao centro para realizar xestións será sempre con CITA PREVIA , realizaredes as consultas que precisedes telefónicamente.

 • Próximamente procederemos a xestionar a entrega de libros de texto e outro material deixado no centro polo alumnado. Será sempre con CITA PREVIA.

 • Xa está aberto o prazo para a Solicitude de axudas para material escolar e libros de texto :

  • Nuns días vos achegaremos o resumo.

  • Prazo de entregade solicitudes 20/05 a 19/06.

  • Recomendamos presentación telemática das solicitudes.

  • A entrega de solicitudes no instituto será CON CITA PREVIA.

 • Como todos os cursos haberá que facer:

  • Devolución dos libros de texto. Xa vos diremos cómo e cando.

  • Matrícula para o curso que vén:

   • Se non hai cambios nas datas:

    • Xuño: 1 a 10 de xullo

    • Setembro: 1 a 10 de setembro

 • Igualmente pendente están as contas das excursións de fin de curso e Andorra. Xa vos indicaremos como resolver o tema.

 • Nestes días o alumnado está recibindo no seu correo electrónico as instrucción de como recuperar tanto as materias pendentes de cursos anteriores como as avaliacións deste curso suspensas. É moi importante que se centren agora neste traballo xa que teñen unha gran oportunidade para aprobar as materias. Animádeos, facédelles seguimento do traballo e comunicádenos calquera dificultade que poida haber. Sabedes que podedes contactar con calquera profesor/a por correo elecrónico.

 

 

Adxuntamos en arquivos aparte as instruccións da Consellería :

 

 • Sobre o desenvolvemento do terceiro trimestre.

 • Sobre a Solicitude de axudas para Libros de Texto e Material Escolar.

 

 

 

TRABALLO DO 18 AO 22 DE MAIO

Pulsa sobre o curso correspondente para descargar o material de traballo.

 1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

 

 Calquera dúbida que teñades sobre o material podedes aclarala enviando un correo electrónico directamente ao profesorado.

 

CONSULTA AQUÍ OS CORREOS ELECTRÓNICOS DO PROFESORADO.

 

No seguinte enlace podes consultar as correccións  dalgunhas materias do traballo do 11 ao 15 de maio. PREME AQUÍ.

Correccións do material do 11 ao 15 de maio

A continuación podedes consultar as solucións do traballo do 11 ao 15 de maio dalgunhas materias. Podedes consultalos en arquivos adxuntos. Calquera problema coas correccións ou coas materias das que non aparecen os solucionarios porse en contacto cos profes. Tedes as direccións no seguinte enlace: correos do profesorado.

 

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

TRABALLO DO 11 AO 15 DE MAIO

Pulsa sobre o curso correspondente para descargar o material de traballo.

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Calquera dúbida que teñades sobre o material podedes aclarala enviando un correo electrónico directamente ao profesorado.

CONSULTA AQUÍ OS CORREOS ELECTRÓNICOS DO PROFESORADO.

No seguinte enlace podes consultar as correccións  dalgunhas materias do traballo do 5 ao 8 de maio.  PREME AQUÍ.

Correccións do material do 5 ao 8 de maio

A continuación podedes consultar as solucións do traballo do 5 ao 8 de maio dalgunhas materias. Podedes consultalos en arquivos adxuntos. Calquera problema coas correccións ou coas materias das que non aparecen os solucionarios porse en contacto cos profes. Tedes as direccións no seguinte enlace: correos do profesorado.

 

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Powered by Drupal - Design by artinet