FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. Curso 2024-25

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. Curso 24-25

 

 

Resumo Fondo Libros

Orde do 7 de maio de 2024 polo que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto.

Instruccións Fondo Libros

Descarga do Anexo iI

Descarga do Anexo i

 

ABAU E TÍTULO DE BACHARELATO

 

ABAU 2024

 

TRAMITACIÓN TÍTULO DE BACHARELATO

O alumnado que estea proposto para o título de Bacharelato ten que cubrir o Modelo A1(acceso directo máis abaixo) para facer o depósito do Título. Unha vez realizado o pagamento , achegarase xustificante á secretaría do centro. As taxas son:

    • Tarifa normal : 54 euros.
    • Familia numerosa categoría xeral: 27,03 euros.
    • Familia numerosa categoría especial 0 euros.

O desconto por familia numerosa ten que acreditarse mediante unha copia do carnet de familia numerosa (non caducado) no momento de presentar o xustificante de pagamento.