Oferta de materias

Consulta aquí a previsión de materias par ao curso 2019/20. A oferta de materias ten que ser aprobada polo centro no mes de xuño