Datas de final de curso

 

Data

Nome

Descripción

21 xuño

Fin de actividades lectivas

 

25 xuño

Entrega de notas

O alumnado recollerá os boletíns de notas ás 12:30 da mañá na súa aula.

.

25 XUÑO

Entrega compromiso entrega libros

Os alumnos de 3º e 4º que suspendan algunha asignatura e precisen libros levarán o compromiso par asinar os responsables

25 xuño

Entrega ordenadores setembro.

O alumnado con materias suspensas poderá solicitar novamente o préstamo de equipos ou libros de 1º ESO

O alumnado de 2º ESO con pendentes recollerá o equipo o 17 xullo

27 xuño

Matrícula 4º ESO

Todo o alumnado que cursou 3º ESO  no curso 17/18

28 xuño

Matrícula 3º ESO

Todo o alumnado que cursou 2º ESO no curso 17/18

29 xuño

Matrícula 2º ESO

Todo o alumnado que curso 1º ESO no curso 17/18

2 xullo

3 xullo

Matrícula 1º ESO

Todo o alumnado que cursou 6º Primaria  no curso 17/18.

2 xullo Apelidos da A á K

3 xullo Apelidos da L á Z

22 xuño

Data final recollida libros e equipos EDIXGAL

De non entregar en tempo non terá dereito a axuda de libros no vindeiro curso.

12 xullo

Listaxe provisional cheque

Publicación da listaxe cheque escolar/ fondo libros

13 e 14

 

Reclamacións

Reclamacións á listaxe provisional do cheque

3-4 setembro

Exames de setembro

Publicarase  na web do centro o horario das probas

14 setembro

Listaxe definitivo cheque-libros

Publicación da listaxe definitiva: libros de texto e material escolar

17 setembro

Inicio do curso

Presentación do alumnado de 1º e 3º ESO

Entrevista persoal entre titor, familia e alumno.

18 setembro

Inicio do curso

Presentación do alumnado de 2º e 4º ESO

Entrevista persoal entre titor, familia e alumno.