Parabén do conselleiro

A toda a comunidade educativa do ML

Compláceme  trasladarlles  as  felicitacións  que  recibimos no  día  de  onte  por  parte  do  señor conselleiro  de educación Román Rodríguez González.  Os   parabén   débense   ao   noso   interese   por   buscar alternativas  no  uso  das  novas  tecnoloxías  para  motivar ao  noso  alumnado  en  prol  da  excelencia  educativa.  Fai especial mención ao proceso de implantación do sistema de avaliación mediante a app Plíckers que están levando a   cabo   os   departamentos   de   Educación   Plástica, Tecnoloxía,   Matemáticas   e   Lingua   castelá,   e   que recentemente foi publicado no Diario de Pontevedra.

Reciban un cordial saúdo,

O director do centro

Héber Jaime García Fernández