Skip to Content

Fondo de Libros

Resolución Definitiva Fondo Libros e axudas material 2020_21

Resolución Definitiva do Fondo Solidario de Libros de texto .(3º e 4º ESO) e axudas de material para o curso 20_21 xa está `publicada e pode consultarse no taboleiro do centro ou a través da web Fondolibros (necesaria chave 365 ou certificado dixital)

 

Nela pódese consultar as materias e libros asignados a cada alumno.

 • A aplicación informática da Consellería é a que asigna os libros os alumnos de xeito automático, en función da renda, polo que o centro non pode decidir cales son as materias dos libros que se lle asignan a cada alumno.
 • Comezado o curso escolar enviarase, a través do alumnado,  un documento ás familias selado polo centro coa lista de libros entregados ao alumno. As Familias deberán devolver este documento asinado canto antes para deixar constancia documental da entrega, e seralles devolto asinado pola dirección.
 • Os libros serán entregados aos alumnos no centro  polo profesor na súa materia paulatinamente,o longo dos primeiros días de curso.

 

 • AXUDAS MATERIAL:  Os pais/nais/titores legais poden vir a​ ​recoller​ ​os​ ​cheques​ ​de​ ​axudas​ ​para​ ​mercar​ ​material​ ​escolar. Deberán vir a recollelos en persoa ao centro en horario de 9 a 14h. En caso de non poder acudir poderán autorizar a algúen mediante  este documento .

O alumnado de 1º ESO e 2º ESO non participa no FondoLibros da Consellería por estar no proxecto EDIXGAL.De todas formas, para as materias que non están integradas en EdixGal e que teñen libro de texto, o centro repartirá durante a primeira semana de curso, entre o alumnado, os libros dos que dispón de xeito correlativo comenzando pola Letra "A" ata rematar as existencias, como foi acordado no Consello Escolar.

 

Un saúdo 

A Dirección

Fondo de Libros: Listaxes Provisionais Curso 2020/21

 FONDO LIBROS 2020_21 - LISTAXE PROVISIONAL

 A liistaxe PROVISIONAL de admitidos e excluídos no fondo solidario de libros de texto xa está `publicada e pode consultarse no taboleiro do centro ou a través da web  Fondolibros

De acordo coa normativa, dispoñénse de dous días para facer alegacións ós datos publicados.

Aclaracións:

 1. Na listaxe poderán ver o número de libros que o centro lle vai asignar en Setembro, pero non as materias dos libros que se lle van a asignar, polo que de momento NON deben mercar ningún libro, si é que aparecen na listaxe provisional de Admitidos.
 2. Ata mediados  de Setembro non sairán as listaxes definitivas, co número de libros asignados e as materias dos libros.
 3. O alumnado que aparece como "Condicionado a existencia de matrícula e/ou devolución de libros", é porque todavía non devolveu todos os libros xa que  ten materias para setembro ou porque todavía non realizou o proceso  de matrícula para o vindeiro curso.
 4. O alumnado que aparece na listaxe como "Pendente das existencias de setembro", é alumnado o que non lle corresponden Libros do fondo de libros, pero que se  en setembro sobrasen exemplares no centro, a aplicación informática que xestiona o Fondo de Libros, lle podería asignar algún libro a este alumnado. Pero de novo isto non o saberemos ata que saian as listaxes definitivas
 5. Dado que  alumnado de 1º ESO  e 2º ESO  participa no proxecto de educación dixital da consellería (E-Dixgal) polo  que  están excluídos da participación no fondo solidario de libros de texto, o entender a consellería que xa se lle asignan os libros dixitais. De todos xeitos, dende o centro,repartiremos as existencias do fonfo de libros do centro, ata esgotar existencias, entre o alumanado, mediante sorteo tal e como se aprobou no Consello Escolar.
 6. OS VALES PARA  AXUDAS DE MATERIAL SERÁN ENTREGADOS EN SETEMBRO UNHA VEZ XERADAS AS LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO LIBROS

 

RECOMENDACIÓN: DE MOMENTO NON MERCAR NINGÚN LIBRO ATA SETEMBRO

Un saúdo

A Dirección

Publicase a Resolución Definitiva do Fondo de Libros.

Publícase a Resolución Definitiva do Fondo de Libros.(3º e 4º ESO)

Nela pódese consultar as materias e libros asignados a cada alumno.

 • A aplicación informática da Consellería é a que asigna os libros os alumnos de xeito automático, en función da renda, polo que o centro non pode decidir cales son as materias dos libros que se lle asignan a cada alumno.
 • Enviarase, a través do alumnado,  un documento as familias selado polo centro coa lista de libros entregados o alumno. As Familias deberán devolver este documento asinado canto antes para deixar constancia documental da entrega, e seralles devolto asinado pola dirección.
 • Os libros serán entregados os alumnos no centro  polo profesor na súa materia paulatinamente,o longo dos primeiros días de curso.

 Listaxe Definitiva de Admitidos

Listaxe Definitiva de Excluídos

 • AXUDAS MATERIAL: O centro informará a través da súa web cando poden vir os pais/nais/titores legais a​ ​recoller​ ​os​ ​cheques​ ​de​ ​axudas​ ​para​ ​mercar​ ​material​ ​escolar. Deberán vir a recollelos en persoa.En caso de non poder acudir poderán autorizar a algúen mediante  este documento 

 

Listaxe Axudas material 

 

 

O alumnado de 1º ESO e 2º ESO non participa no FondoLibros da Consellería por estar no proxecto EDIXGAL.De todas formas, para as materias que non están integradas en EdixGal e que teñen libro de texto, o centro repartirá durante a primeira semana de curso entre o alumnado os libros dos que dispón de xeito correlativo comenzando pola Letra "K" ata rematar as existencias, como foi acordado no Consello Escolar.

 

Un saúdo 

A Dirección

Fondo Libros Listaxe Provisional

 FONDO LIBROS- LISTAXE PROVISIONAL

Seguindo a   Orde do 3 de maio de 2019(DOG do 20/05/2019), procedemos a publicar o listaxe PROVISIONAL de admitidos e excluídos no fondo solidario de libros de texto:

LISTAXE ADMITIDOS

LISTAXE EXCLUIDOS

De acordo coa normativa, dispoñénse de dous das para facer alegacións ós datos publicados.

Aclaracións:

 1. Na listaxe poden ver o número de libros que o centro lle vai asignar en Setembro, pero non as materias dos libros que se lle van a asignar, polo que de momento NON deben mercar ningún libro, si é que aparecen na listaxe provisional de Admitidos.
 2. Ata o 13 de Setembro non sairán as listaxes definitivas, co número de libros asignados e as materias dos libros.
 3. O alumnado que aparece como "Condicionado a existencia de matrícula e/ou devolución de libros", é porque todavía non devolveu todos os libros xa que  ten materias para setembro ou porque o centro todavía non realizou o proceso informático de matrícula do alumno.
 4. O alumnado que aparece na listaxe como "Pendente das existencias de setembro", é alumnado o que non lle corresponden Libros do fondo de libros, pero que se  en setembro sobrasen exemplares no centro, a aplicación informática que xestiona o Fondo de Libros, lle podería asignar algún libro a este alumnado. Pero de novo isto non o saberemos ata o 13 de Setembro.
 5. Dado que  alumnado de 1º ESO  e 2º ESO vai a participar no proxecto de educación dixital da consellería (E-Dixgal) debe ter en conta  que  segundo o artigo 1 da ORDE do 3 de Maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto, o alumnado matriculado nos cursos incluídos no proxecto de educación dixital (E-Dixgal) están excluídos da participación no fondo solidario de libros de texto, o entender a consellería que xa se lle asignan os libros dixitais. De todos xeitos, dende o centro,repartiremos as existencias do fonfo de libros do centro, ata esgotar existencias, entre o alumanado, mediante sorteo tal e como se aprobou no Consello Escolar.

 

RECOMENDACIÓN; DE MOMENTO NON MERCAR NINGÚN LIBRO ATA SETEMBRO

Un saúdo

A Dirección

 

Fondo de Libros de Texto : Listaxe Definitiva

Publícase a Resolución Definitiva do Fondo de Libros.

Nela pódese consultar as materias e libros asignados a cada alumno.

 • A aplicación informática da Consellería é a que asigna os libros os alumnos de xeito automático, polo que o centro non pode decidir cales son as materias dos libros que se lle asignan a cada alumno.
 • O alumnado de 1º ESO recibe como máximo 3 libros porque o resto de materias entran no proxecto EDIXGAL.
 • Enviarase, a través do alumnado,  un documento as familias para que sexa asinado e devolto o centro. Unha vez devolto o centro, dito documento será  asinado pola direción  para que quede xustifacante da entrega dos libros, e posteriormente devolverase as familias.
 • Os libros serán entregados os alumnos no centro tan pronto como as familias devolvan o documento asinado e  teñamos as existencias para todo o alumnado o cal lle foron concedidos libros. Cada profesor na súa materia irá entregando os libros paulatinamente,

 Listaxe Definitiva de Admitidos

Listaxe Definitiva de Excluídos

 • AXUDAS MATERIAL: O centro informará a través da súa web cando poden vir os pais/nais/titores legais a​ ​recoller​ ​os​ ​cheques​ ​de​ ​axudas​ ​para​ ​mercar​ ​material​ ​escolar. Deberán vir a recollelos en persoa.En caso de non poder acudir poderán autorizar a algúen mediante documento que será enviado a través dos alumnos.

Listaxe axudas material admitidos

Listaxe axudas material excluídos

Un saúdo 

A Dirección

Fondo Libros e Listaxe Libros de Texto para o curso 2018/19

 FONDO LIBROS

Seguindo a   Orde do 16 de maio de 2017(DOG do 22/05/2017), procedemos a publicar o listaxe de admitidos e excluídos no fondo solidario de libros de texto:

Listaxe Admitidos

Listaxe Excluídos

De acordo coa normativa, dispoñénse de dous dúas (Venres 13 e Luns 16 de xullo)  para facer alegacións ós datos publicados.

Aclaracións:

 1. Na listaxe poden ver o número de libros que o centro lle vai asignar en Setembro, pero non as materias dos libros que se lle van a asignar, polo que de momento NON deben mercar ningún libro, si é que aparecen na listaxe provisional de Admitidos.
 2. Ata o 14 de Setembro non sairán as listaxes definitivas, co número de libros asignados e as materias dos libros.
 3. O alumnado que aparece como "Condicionado a existencia de matrícula e/ou devolución de libros", é porque todavía non devolveu todos os libros xa que  ten materias para setembro ou porque o centro todavía non realizou o proceso informático de matrícula do alumno.
 4. O alumnado que aparece na listaxe como "Pendente das existencias de setembro", é alumnado o que non lle corresponden Libros do fondo de libros, pero que se  en setembro sobrasen exemplares no centro, a aplicación informática que xestiona o Fondo de Libros, lle podería asignar algún libro a este alumnado. Pero de novo isto non o saberemos ata o 14 de Setembro.
 5. Dado que  alumnado de 1º ESO vai a participar no proxecto de educación dixital da consellería (E-Dixgal) debe ter en conta  que  segundo o artigo 1 da ORDE do 9 de Maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto, o alumnado matriculado nos cursos incluídos no proxecto de educación dixital (E-Dixgal) están excluídos da participación no fondo solidario de libros de texto, o entender a consellería que xa se lle asignan os libros dixitais. De todos xeitos, dende o centro,tentaremos proporcionar os libros que non entran en E-Dixgal, os alumnos que resultaron admitidos na resolución provisional do fondo de libros. Para iso utilizaremos, ata esgotarse, o fondo de libros existente no centro.

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2028/19

Aquí podedes consultar o Listado dos Libros de Texto para o curso 2018/19

 

 

A DIRECCIÓN

 

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Vense de publicar a  ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a  participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material  escolar.

 • Para poder acceder a este fondo de libros é condición necesaria  devolver os libros de texto  e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2017/18.
 • O prazo máximo para devolvelos será o 22 de xuño de 2018, agás para o alumnado de ESO que teña algunha materia pendente, que poderá quedarse co libro correspondente ata que se examine e, como máximo, ata o 7 de setembro de 2018.
 • Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado no centro no que estea admitido o alumno
 • As solicitudes poderanse presentar no centro educativo utilizando os  formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros, ou por vía electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • O prazo para presentar solicitudes xa está aberto e  rematará o día 22 de xuño de 2018 (este incluído).

 

A Dirección.

 

Fondo Libros: Resolución Defiinitiva

Publícase a Resolución Definiotiva do Fondo de Libros.

Nela pódese consultar as materias e libros asignados a cada alumno.

 • A aplicación informática da Consellería é a que asigna os libros os alumnos de xeito automático, polo que o centro non pode decidir cales son as materias dos libros que se lle asignan a cada alumno.
 • Os libros serán entregados os alumnos no centro tan pronto teñamos as existencias para todo o alumnado o cal lle foron concedidos libros.No momento da entrega os alumnos asinarán un documento no que figurarán os libros entregados​.
 • O centro informará a través da súa web cando poden vir os pais/nais/titores legais a​ ​recoller​ ​os​ ​cheques​ ​de​ ​axudas​ ​para​ ​mercar​ ​material​ ​escolar 

 

IMPORTANTE: O DIA 15 DE SETEMBRO PUBLICÁRONSE DURANTE UNNHAS HORAS, UNHAS LISTAXES NAS QUE SE DETECTARON ERROS ASÍ QUE FORON  REXENERADAS, POLO QUE SE SE CONSULTARON ANTES DO DIA 16 DE SETEMBRO É PRECISO QUE SE REVISE AGORA POR SE HOUBO ALGÚN CAMBIO.

Listaxe de Admitidos

Listaxe de Excluídos

 

A Dirección

15 de Setembro de 2017

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS NO FONDO DE LIBROS DE TEXTO

Data: 14 de xullo de 2017,

Publicamos de acordo coa Orde do 16 de maio de 2017(DOG do 22/05/2017), o listaxe de admitidos e excluídos no fondo solidario de libros de texto:

Listaxe Admitidos

Listaxe Excluídos

De acordo coa normativa, dispoñénse de dous dúas (Luns 17 e Martes 18 de xullo)  para facer alegacións ós datos publicados.

Aclaracións:

 1. Na listaxe poden ver o número de libros que o centro lle vai asignar en Setembro, pero non as materias dos libros que se lle van a asignar, polo que de momento non deben mercar ningún libro, si é que aparecen na listaxe providional de Admitidos.
 2. Ata o 15 de Setembro non sairán as listaxes definitivas, co número de libros asignados e as materias dos libros.
 3. O alumnado aparece como "Condicionado a existencia de matrícula e/ou devolución de libros", ben porque todavía non devolveu todos os libros xa que  ten materias para setembro ou porque o centro todavía non realizou o proceso informático de matrícula do alumno.
 4. O alumnado que aparece na listaxe como "Pendente das existencias de setembro", é alumnado o que non lle corresponden Libros do fondo de libros, pero que se  en setembro sobrasen exemplares no centro, a aplicación informática que xestiona o Fondo de Libros, lle podería asignar algún libro a este alumnado. Pero de novo isto non o saberemos ata o 15 de Setembro.

A dirección do Centro

Distribuir contido


by Dr. Radut