Ciclos Grao Superior

Oferta do centro
Administración e Finanzas

ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRAO SUPERIOR

ACCESO DIRECTO:

Para ter acceso directo a un ciclo de grao superior o alumno debe cumplir algún dos requisitos seguintes:

 • Estar en posesión do título de bachalerato
 • Ter superado o C.O.U.
 • Ter un título de Técnico Especialista (F.P.II)
 • Estar en posesión dunha titulación universitaria

ACCESO MEDIANTE PROBA:

O alumno que non cumpla os requisitos académicos esixidos para poder acceder a un ciclo por acceso directo debe superar unha proba de acceso. Para poder concorrer a proba de acceso a ciclos de grao superior debe cumplir algún dos seguintes requisitos:

 • Ter 19 anos ou cumplilos no ano de realización da proba
 • Estar en posesión do título de técnico na mesma familia ou nunha familia afín

Subir

ADMNISTRACIÓN E FINANZAS

DURACION

2000 horas repartidas en dous cursos académicos durante 5 trimestres de formación no centro educativo e 1 trimestre en centros de traballo.

PROGRAMA DO CICLO (Módulos Profesionais)

1º CURSO

 • Xestión de Aprovisionamiento (110 horas)
 • Xestión Financieira (160 horas)
 • Recursos Humanos (130 horas)
 • Contabilidade e Fiscalidade (265 horas)
 • Aplicacións Informáticas e Operatoria de Teclados (240 horas)

2º CURSO

 • Xestión Comercial e Servicios de Atención ao Cliente (75 horas)
 • Administración Pública (90 horas)
 • Produtos e Servizos Financeiros e de Seguros (90 horas)
 • Auditoría (75 horas)
 • Proxecto Empresarial (165 horas)
 • Proxecto Integrado (110 horas)
 • Formación e Orientación Laboral (55 horas)
 • Formación en Centros de Traballo (380 horas)

COMPETENCIA XERAL:

Organizar e realizar a administración e xestión do persoal, das operacións económico - financieiras e da información e asesoramento a clientes ou usuarios, tanto no ámbito público como privado, segundo o tamaño e actividade da empresa e de acordo cos obxectivos fixados, coas normas internas e coa normativa vixente.

ACCESO A OUTROS ESTUDIOS:

 • Mestre (todalas especialidades)
 • Diplomaturas en:
  • Biblioteconomía e Documentación
  • Ciencias Empresariais
  • Educación Social
  • Estatística
  • Xestión e Administración Pública
  • Relacións Laborais
  • Traballo Social
  • Turismo
 • Inxeñería Técnica en Informática de Xestión
 • Inxeñería Técnica en Informática de Sistemas

 

Subir

Enlaces de interese:

http://www.edu.xunta.es/fp/ Toda a información sobre Formación Profesional
http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior

Información relativa as probas de acceso a ciclos de grao superior: convocatorias, modelos de exames, materiais didácticos ...

http://www.edu.xunta.es/fp/normativa Normativa que regula a FP: Admisión, Avaliación, Acreditación, etc.
http://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais Desde esta páxina poden descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia. Os currículos aparecen ordeados pola familia profesional.