Educación Secundaria Obrigatoria

 

Oferta do centro
1º CICLO
2º CICLO
Información común a ámbolos dous ciclos
Inscrición e matrícula
Saídas
Enlaces de interese

 

No bloque lateral dereito da páxina está o enlace "Impresos" que da acceso, entre outros, os modelos de solicitude de matrícula para a ESO.

 

1º CICLO

1º CURSO

MATERIAS OBRIGATORIAS

 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Educación Plástica
 • Ciencias Sociais
 • Ciencias Naturais
 • Proxecto Interdisciplinar
 • Matemáticas
 • 1ª Lingua Extranxeira Inglés
 • Educación Física
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Ademais destas asignaturas os alumnos/as terán que escoller unha optativa:

 • 2ª Lingua Extranxeira: Francés
 • 2ª Lingua Extranxeira: Portugués

2º CURSO

MATERIAS OBRIGATORIAS

 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Música
 • Ciencias Sociais
 • Ciencias Naturais
 • Tecnoloxía
 • Matemáticas
 • 1ª Lingua Extranxeira Inglés
 • Educación Física
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Ademais destas asignaturas os alumnos/as terán que escoller unha optativa:

 • Lingua Extranxeira: Francés

Subir

  2º CICLO

3º CURSO

MATERIAS OBRIGATORIAS

 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Educación Plástica
 • Música
 • Ciencias Sociais
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Tecnoloxía
 • Matemáticas
 • 1ª Lingua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)
 • Educación Física
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Ademais destas asignaturas os alumnos/as terán que escoller unha optativa:

 • Teatro
 • Cultura Clásica
 • Taller de Iniciativas Emprendedoras
 • 2ª Língua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)

4º CURSO

MATERIAS OBRIGATORIAS

 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Matemáticas
 • Ciencias Sociais
 • 1ª Lingua Extranxeira: Inglés / Francés (unha a elexir)
 • Educación Física
 • Ética
 • Relixión / Atención Educativa (unha a elexir)

Ademais destas asignaturas os alumnos/as terán que escoller catro optativas. 

ITINERARIO

OPTAVIVA 1 OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 OPTATIVA 4

Modalidade A

Científico/Tecnolóxico

 • Física e Química   
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • 2ª Lingua Extranxeira
 • Ed. Plástica e Visual 
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • Música
 • Ed. Plástica e Visual
 • Latín
 • Informática
 • 2ª Lingua Extranxeira
 • Cultura Clásica
 • Taller de Iniciativas Emprendedoras
 • Iniciación Profesional Administrativo
 • Iniciación Profesional Electr. e Electrónica 

Modalidade B

Humanístico/Social/Artístico

 • Latín
 • Música
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • Cultura Clásica

 

 • Ed. Plástica e Visual
 • 2ª Lingua Extranxeira

 

 • Física e Química
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • Música
 • Ed. Plástica e Visual
 • Latín
 • Informática
 • 2ª Lingua Extranxeira
 • Cultura Clásica
 • Taller de Iniciativas Emprendedoras
 • Iniciación Profesional Administrativo
 • Iniciación Profesional Electr. e Electrónica 
 • O alumnado deberá escoller un itinerario A ou B.
 • Os alumnos que elixan o itinerario A, deberán  marcar unha optativa nos cadros 1,2 e 3, e numerar por orden de preferencia as optativas do cadro 4.
 • Os alumnos que elixan o itinerario B poderán:

                    - Marcar unha optativa nos cadros 1,2, e 3, e numerar por orde de preferencia as optativas do cadro 4.

                    - Marcar as 2 optativas no cadro 1 e unha nos cadros 2 e 3.

 • As materias do cadro 4 ordenaranse por orde de prioridade. Somentes se formará grupo cando haxa un número mínimo de matriculados.
 • As materias: Cultura clásica, Taller de iniciativas emprendedoras, Iniciación profesional administrativo e Iniciación profesional electricidade e electrónica, non se poderán elexir en 4º se xa se cursaron en 3º.

Subir

SAÍDAS

Ciclos Formativos Grao Medio - Bacharelatos

Enlaces de interese:

Obtención do título da ESO Criterios para a obtención do título da ESO
Superación de materias pendentes da ESO Criterios para a suparación de materias pendentes na ESO
http://www.edu.xunta.es/fp/ Toda a información sobre Formación Profesional