Prazos de Matrícula

Curso 2020/2021

    • ESO

RESERVA DE PRAZA: Centros adscritos do 1 ao 15 de febreiro

                               Outros centros do 1 ao 20 de marzo

MATRÍCULA: Ordinaria: 1 ao 7 de xullo

                   Extraordinaria: Pendente de anunciar

 

    • BACHARELATOS

RESERVA DE PRAZA: do 1 ao 20 de marzo

MATRÍCULA:  Ordinaria: 7 a 9 de xullo

                     Extraordinaria: Ata o 8 de setembro

 

    • EDUCACIÓN ADULTOS

ESA Presencial

RESERVA DE PRAZA: do 1 de xuño ao 12 de xullo

MATRÍCULA: do 1 ao 12 de setembro de 2020 (Módulo I e Módulo III)

                   do 9 ao 16 de xaneiro de 2021 (Módulo II e Módulo IV) alumnado nova incorporación

ESA Semipresencial

MATRÍCULA: 

Módulo I e Módulo III: do 1 de setembro de 2020 a 16 de xaneiro de 2021

Módulo II e Módulo IV: do 2 de febreiro de 2020 ao 15 de maio de 2021

Bacharelato Semipresencial

Matrícula aberta todo o curso

 

    • CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

RESERVA DE PRAZA:

                   XUÑO_XULLO: Do 25 de xuño ao 8 de xullo

                   SETEMBRO:  Do 1 ás 9:00 ao 9 de setembro ás 13:00 horas

 

MATRÍCULA: pendente de anunciar

             

    • FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

PREINSCRICIÓN: pendente de anunciar

LISTAXE ADMITIDOS: pendente de anunciar

MATRÍCULA: pendente de anunciar

 

A reserva de prazas para o 1º curso de Ciclos Formativos será realizada vía web na páxina  https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ e presentada en calquera centro onde se impartan Ciclos Formativos de FP.