Información P.C.P.I.

Enviado por admin o Mar, 12/04/2011 - 07:01

Poderán acceder a programas de cualificación profesional inicial o alumnado que teña entre dezaseis e dezanove anos cumpridos dentro do ano de inicio do programa, que non obtivera o título de graduado en educación secundaria obrigatoria e non tivera cursado con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial.

( categories: )