Skip to Content

Profesorado

TITORÍAS CURSO 2023-2024

GRUPO

PERSOA TITORA

HORA DE

 

TITORÍA

1º ESO A

Ana Isabel López Pérez

Venres 11:40-12:30

1º ESO B

Mª Ángeles Pandelo Lorenzo

Martes 12:50-13:40

1º ESO C

Sergio Martínez Domínguez

Martes 12:50-13:40

1º ESO D

Alexandre Ríos Bergantinhos

Luns 9:40-10:30

2º ESO A

Irene Barreiro de la Torre

Venres 9:40-10:30

2º ESO B

Manuel Cuervo Soto

Mércores 11:40-12:30

2º ESO C

María Conde Rodríguez-subs Silvia Rguez Fdez

Mércores 12:50-13:40

3º ESO A

Nuria Núñez Reboredo

Xoves 10:50-11:40

3º ESO B

Sandra Soliño Casqueiro

Xoves 10:50-11:40

3º ESO C

Víctor Gómez González

Martes 10:50-11:40

3º ESO D

Maider Rodríguez Puy

Martes 11:40-12:30

3º ESO PDC

Laëtitia Álvarez Gutiérrez

Mércores 10:50-11:40

4º ESO A

Mª José Morillas Casas

Mércores 10:50-11:40

4º ESO B

Antonio López Pérez

Venres 11:40-12:30

4º ESO C

Celia Couso Miguélez – subs Esther Rguez Cores

Xoves 10:50-11:40

4º ESO PDC

Víctor Alonso Macías

Mércores 9:40-10:30

1º BAC A

Sabela García García

Venres 11:40-12:30

1º BAC B

Paloma Fernández de Córdoba Cancela

Xoves 11:40-12:30

2º BAC A

Dimas Fernández Otero

Martes 12:50-13:40

2º BAC B

Alfonso Ferreiro Monteagudo

Martes 11:40-12:30

1º CICLO

Carlos Besada Rico

Xoves 9:40-10:30

2º CICLO

Sergio Torres Pazos

Xoves 11:40-12:30

CLAUSTRO CURSO 2023-2024

 

CLAUSTRO CURSO 2023-2024

BIOLOXÍA

 • Martínez Domínguez, Sergio

 • Pandelo Lorenzo, Ángeles – Xefa de departamento

DEBUXO

 • Gaiteiro Pérez, Pablo Daniel - Xefe de departamento 

ECONOMÍA

 • Fernández Sasiaín, Laura- Xefa de departamento

EDUCACIÓN FÍSICA

 • Barreiro de la Torre, Irene

 • Besada Rico, Carlos - Xefe de departamento

 • Fernández Rodríguez, Laura

 • Gutiérrez Matilla, Mª Isabel

 • Miranda Verísimo, Roberto

 • Torres Pazos, Sergio

FILOSOFÍA

 • Bragado Trigo, Montserrat – Xefa de departamento

 • Fernández Otero, Dimas

FÍSICA E QUÍMICA

 • Álvarez Gutiérrez, Laëtitia - Xefa de departamento

 • Gómez González, Víctor

 • López Senín, Paula (imparte Bioloxía como materia afín)

FRANCÉS

 • Conde Rodríguez, María (subs. por Rguez Fdez, Silvia)- imparte Inglés como materia afín

 • Noya Souto, Mª Mercedes- Xefa de departamento

 • Rodríguez García, María

INGLÉS

 • Rodriguez Añón, Marta

 • Soliño Casqueiro, Sandra

 • Souto Casal, Marta –Xefa de departamento

LATÍN - GREGO

 • Fernández Vázquez, Mª Carmen - Xefa de departamento

LINGUA E LIT.

 

CASTELÁ

 • Couso Miguélez, Celia – (subs. por Fdez Cores, Mª Esther)

 • García García, Sabela

 • Gómez Arias, Mª del Rocío - Coordinadora biblioteca

 • Rodríguez Puy, Maider - Xefa de departamento

LINGUA E LIT.

 

GALEGA

 • Bará Louro, Sabela – Xefa de departamento, coordinadora de Igualdade

 • Fernández de Córdoba e Cancela, Mª Paloma

 • López Pérez, Ana Isabel

 • Touriño Touriño, Vanesa – coordinadora dinamización lingüistica

MATEMÁTICAS

 • Alonso Macías, Víctor

 • Arias Rodríguez, Xosé Antonio

 • Fojo Lage, Yolanda – Xefa de estudos

 • García Rodríguez, Elena

 • Núñez Reboredo, Nuria – imparte Plástica como materia afín

 • Morillas Casas, Mª Josefa - Xefa de departamento

 • Torrado Alonso, Carlos - Secretario

MÚSICA

 • De los Santos Gago, Gabriela – Xefa de departamento

 • Fernández Pérez, Mª Esther - Directora

ORIENTACIÓN

 • Carramal Martínez, Andrea (PT)

 • Costas Carragal, Iria - Xefa de departamento

 • Maquieira Ucha, Bibiana - PT RAOGAL

 • Pérez Díaz, María (PT)

RELCATÓLICA

 • García Rodríguez, Patricia Mª 

REL. EVANXÉLICA

 • Solla Garrido, Enrique

TECNOLOXÍA

 • Candeira Iglesias, Marcos - Coordinador TIC

 • Pérez Santiago, Diego - Xefe de departamento

 • Cuervo Soto, Manuel

 

XEOGRAFÍA E

 

HISTORIA

 • Díaz González, PatriciaCoordinadora de benestar e convivencia

 • Ferreiro Monteagudo, Alfonso – Xefe de departamento

 • Garrido Gómez, Lidia – Vicedirectora

 • López Pérez, Antonio – imparte Economía como materia afín

 • Ríos Bergantinhos, Alexandre

TITORÍAS 2022/2023

Lémbrase ás familias que para solicitar información ás persoas titoras sobre o alumnado deben facelo a través da aplicación ABALAR con antelación suficiente para que a persoa titora poida recabala. Así mesmo, lembrámoslles que a xustificación de ausencias do alumnado hai que facela mediante dita aplicación.

LISTADO DE PERSOAS TITORAS CURSO 2022-2023

GRUPO

PERSOA TITORA

Hora de titoría

1ºESO A

Dª Mª do Carme González Bueno

Mércores - 10:50

1ºESO B

Dª Yolanda Garrido Aguete

Martes - 10:50

1ºESO C

D. Francisco Blanco Sanmartín

Venres  - 10:50

1ºESO D

Dª Ángeles Pandelo Lorenzo

Mércores - 10:50

2ºESO A

Dª Mª Elena Buján Blanco

Xoves - 9:40

2ºESO B

Dª Mª Esther Fernández Pérez

Venres - 10:50

2ºESO C

D. Víctor Gómez González

Luns - 11:40

2ºESO D

D. José Antonio Salgueiro Aquino

Mércores - 11:40

2ºESO PMAR

Dª Lidia Garrido Gómez

Venres - 11:40

3ºESO A

Dª Inés Montero García

Martes - 11:40

3ºESO B

Dª Irene Barreiro de la Torre

Martes - 11:40

3ºESO C

Dª Paula López Senín

Martes - 11:40

3ºESO PDC

Dª Rocío Pérez Ramírez

Martes - 11:40

4ºESO A

Dª Sabela García García

Martes - 10:50

4ºESO B

Dª Rita Molinos Castro

Mércores - 10:50

4ºESO C

Dª Mª Mercedes Noya Souto

Martes - 10:50

1º BAC A

Dª María Milagros Sánchez Blázquez

Xoves - 11:40

1º BAC B

Dª Paloma Fernández de Córdoba e Cancela

Xoves - 11:40

2º BAC A

D. Alfonso Ferreiro Monteagudo

Xoves - 10:50

2º BAC B

Dª Laura Fernández Sasiaín

Xoves - 09:40

1º CICLO MEDIO

Dª Laura Fernández Rodríguez

Venres - 10:50

2º CICLO MEDIO

D. Carlos Besada Rico

Xoves - 9:40

 

CLAUSTRO CURSO 2022-2023

BIOLOXÍA

 • Crugeiras Martínez, Mª Jesús - Xefa de departamento
 • Pandelo Lorenzo, Mª Ángeles

DEBUXOGaiteiro Pérez, Pablo Daniel - Xefe de departamento 

ECONOMÍAFernández Sasiaín, Laura- Xefa de departamento

EDUCACIÓN FÍSICA

 • Barreiro de la Torre, Irene
 • Besada Rico, Carlos - Xefe de departamento
 • Fernández Rodríguez, Laura
 • Gutiérrez Matilla, Mª Isabel
 • Miranda Verísimo, Roberto
 • Torres Pazos, Sergio

FILOSOFÍA

 • Bragado Trigo, Montserrat
 • Sánchez Blázquez, Mª Milagros - Xefa de departamento

FÍSICA E QUÍMICA

 • Álvarez Gutiérrez, Laëtitia - Xefa de departamento
 • Gómez González, Víctor
 • López Senín, Paula (imparte Bioloxía coma materia afín)

FRANCÉS

 • Noya Souto, Mª Mercedes- Xefa de departamento
 • Montero García, Mª Inés
 • Rodríguez García, María - Directora

INGLÉS

 • Buján Blanco, Elena
 • García Doval, Ainara
 • Garrido Aguete, Yolanda
 • Otero Serrano, Arantxa- Xefa de departamento

LATÍN-GREGO: Fernández Vázquez, Mª Carmen - Xefa de departamento

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 • Couso Miguélez, Celia
 • García García, Sabela
 • Gómez Arias, Mª del Rocío - Coordinadora biblioteca
 • Rodríguez Puy, Maider - Xefa de departamento

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 • Bará Louro, Sabela - Vicedirectora
 • Fernández de Córdoba e Cancela, Mª Paloma- Xefa de departamento
 • González Bueno. Mª do Carme
 • Molinos Castro, Rita
 • Touriño Touriño, Vanesa

MATEMÁTICAS

 • Alonso Macías, Víctor
 • Fojo Lage, Yolanda
 • García Rodríguez, Elena - Xefa de estudos
 • Pérez Ramírez, Rocío
 • Torrado Alonso, Carlos
 • Morillas Casas, Mª Josefa - Xefa de departamento

MÚSICA

 • De los Santos Gago, Gabriela - Secretaria
 • Fernández Pérez, Mª Esther - Xefa de departamento

ORIENTACIÓN

 • Carramal Martínez, Andrea (PT)
 • Costas Carragal, Iria - Xefa de departamento
 • Mosquera González, Mª Carmen (PT)

RELIXIÓN CATÓLICA: García Rodríguez, Patricia Mª 

TECNOLOXÍA

 • Candeira Iglesias, Marcos - Coordinador TIC
 • Pérez Santiago, Diego - Xefe de departamento
 • Salgueiro Aquino, José Antonio

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 • Díaz González, Patricia
 • Ferreiro Monteagudo, Alfonso
 • Garrido Gómez, Lidia - Xefa de departamento
 • Ríos Bergantinhos, Alexandre

CLAUSTRO CURSO 2021-2022

Este é o equipo docente que traballa no curso 2021-2022 no IES de Poio organizado por departamentos didácticos.

 

BIOLOXÍA

 

Crugeiras Martínez, Mª Jesús - Xefa de departamento

Pandelo Lorenzo, Mª Ángeles

Rey López, Andrea (imparte EPeV coma materia afín)

DEBUXO

Torregrosa Sañudo, Julia - Xefa de departamento

ECONOMÍA 

Fernández Sasiaín, Laura- Xefa de departamento

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Besada Rico, Carlos - Xefe de departamento

Fernández Rodríguez, Laura

Gutiérrez Matilla, Mª Isabel 

Miranda Verísimo, Roberto 

Torres Pazos, Sergio

FILOSOFÍA 

Bragado Trigo, Montserrat - Xefa de departamento

Sánchez Blázquez, Mª Milagros

FÍSICA E QUÍMICA 

 

Álvarez Gutiérrez, Laëtitia - Coordinadora TEI

López Senín, Paula - Xefa de departamento

Piñeiro Fernández, Sergio (imparte Matemáticas coma materia afín)

FRANCÉS 

 

García Conde, Tania 

Noya Souto, Mª Mercedes- Xefa de departamento

Rodríguez García, María - Directora

INGLÉS 

Bailón Redondo, Salomé

Buján Blanco, Elena

García Doval, Ainara

Otero Serrano, Arantxa- Xefa de departamento

LATÍN-GREGO

Fernández Vázquez, Mª Carmen - Xefa de departamento

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Cela Roca, Beatriz 

Couso Miguélez, Celia

Gómez Arias, Mª del Rocío - Coordinadora biblioteca

Mosquera Novoa, Lucía

Rodríguez Puy, Maider - Xefa de departamento

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Bará Louro, Sabela - Vicedirectora

Fernández de Córdoba e Cancela, Mª Paloma- Xefa de departamento

Penedo García, Paula

Ramos González, Irene

Sóñora Rey, Patricia (sustituida por Otero Magdalena, Mª Pilar)

MATEMÁTICAS

Alonso Macías, Víctor

Fojo Lage, Yolanda

García Rodríguez, Elena - Xefa de estudos

Oanes Pazos, Paula (imparte EPeV coma materia afín)

Pérez Ramírez, Rocío (sustituida por Cristina Fernández Morgade)

Torrado Alonso, Carlos 

Morillas Casas, Mª Josefa - Xefa de departamento

MÚSICA

De los Santos Gago, Gabriela - Secretaria

Fernández Pérez, Mª Esther - Xefa de departamento

ORIENTACIÓN

Cabezón Torres, Ana - Xefa de departamento

Mosquera González, Mª Carmen  (PT)

RELIXIÓN CATÓLICA

García Rodríguez, Patricia Mª

RELIXIÓN EVANXÉLICA

Solla Garrido, Enrique

TECNOLOXÍA

Candeira Iglesias, Marcos - Coordinador TIC

Pérez Santiago, Diego - Xefe de departamento

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Estévez González,  Victoria

Ferreiro Monteagudo, Alfonso 

Garrido Gómez, Lidia - Xefa de departamento (sustituida por Diana Alonso Pampín)

López Pérez, Antonio Remigio

 

PERMISO E LICENCIA PROFESORADO AUTO EDITABLE

Para a xustificación de ausencias, cómpre cubrir este documento e entregalo en Xefatura de Estudos coa correspondente documentación xustificativa.

As ausencias deben ser xustificadas antes do último día de cada mes.

TITORÍAS 2021/2022

Grupo

Titor/a

1º ESO A

Victoria Estévez González

1º ESO B

Yolanda Fojo Lage

1º ESO C

Salomé Bailón Redondo

1º ESO D

Víctor Alonso Macías

1º ESO E

Celia Couso Miguélez

2º ESO A

Tania García Conde

2º ESO B

Mª Isabel Gutiérrez Matilla

2º ESO C

Irene Ramos González

2º ESO D

Antonio López Pérez

3º ESO A

Carlos Torrado Alonso

3º ESO B

Lucía Mosquera Novoa

3º ESO C

Sergio Piñeiro Fernández

3º ESO D

Ainara García Doval 

4º ESO A

Mercedes Noya Souto

4º ESO B

Carmen Fernández Vázquez

4º ESO C

Patricia Sóñora Rey (subst. Pilar Otero Magdalena)

4º ESO D

Paula Penedo García

1º BAC A

Beatriz Cela Roca

1º BAC B

Laura Fernández Sasiaín

2º BAC A

Montserrat Bragado Trigo

2º BAC B

Maider Rodríguez Puy

Ciclo Medio

Carlos Besada Rico

TITORÍAS 2020/2021

Grupo

Titor/a

1º ESO A

Elena Buján Blanco

1º ESO B

Mª del Rocío García Álvarez

1º ESO C

Sergio Torres Pazos

1º ESO D

José Luis Castro Beloso

1º ESO E

Celia Couso Miguélez

1º ESO F

Xabier Pais Vilar

2º ESO A

Laëtitia Álvarez Gutiérrez

2º ESO B

Ana Isabel López Pérez

2º ESO C

Raquel González Caamaño

2º ESO D

Begoña Rodríguez Fontenla

2º ESO E

Pilar Pérez Cobas

2º ESO F

José Antonio Villaverde Quintillán

3º ESO A

Ángeles Pandelo Lorenzo

3º ESO B

Isabel Criado Cao

3º ESO C

Patricia Magdalena Jorge

3º ESO D

Lidia Garrido Gómez

3º ESO E

Lucía Mosquera Novoa

4º ESO A

María Ángeles Núñez Corbal

4º ESO B

Laura Fernández Rodríguez

4º ESO C

Beatriz Cela Roca

4º ESO D

Carmen Sayáns Piñeiro

1º BAC A

María Rey Martínez

1º BAC B

Paloma Fernández de Córdoba y Cancela

1º BAC C

Mª Milagros Sánchez Blázquez

2º BAC A

Maider Rodríguez Puy

2º BAC B

Alfonso Ferreiro Monteagudo

Ciclo Medio

Carlos Besada Rico

CLAUSTRO DE PROFESORADO 2020/2021

Departamento

Profesorado

Artes Plásticas

Valentín Francisco Iglesias Eiras

Julia Torregrosa Sañudo (X.D.)

Bioloxía e Xeoloxía

Mª Jesús Crugeiras Martínez (X.D.)

Mª Ángeles Pandelo Lorenzo

María Rey Martínez

Economía

Laura Fernández Sasiaín (X.D.)

Educación Física

Guillermo Besada Martínez

Carlos Besada Rico

Eduardo Carril Prego

José Luis Castro Beloso

Laura Mª Fernández Rodríguez (X.D.)

Sergio Torres Pazos

Filosofía

Montserrat Bragado Trigo (X.D.)

Mª Milagros Sánchez Blázquez

Física e Química

Laëtitia Álvarez Gutiérrez

Paula López Senín (X.D.)

Patricia Magdalena Jorge

Francés

Mercedes Noya Souto (X.D.)

María Rodríguez García (Directora)

Aida Sánchez Timiraos

Inglés

Mª Elena Buján Blanco

Mª Patricia Fernández Barcia

Saray Fernández Iglesias

Francisco Ramón Otero Garrido

Aránzazu Otero Serrano (X.D.)

Latín e Grego

Mª del Carmen Fernández Vázquez (X.D.)

Lingua Castelá e Literatura

Beatriz Cela Roca

Celia Couso Miguélez

Mª del Rocío Gómez Arias (Coordinadora Biblioteca)

Lucía Mosquera Novoa

Maider Rodríguez Puy (X.D.)

Lingua Galega e Literatura

Sabela Bará Louro (Vicedirectora)

Paloma Fernández de Córdoba y Cancela (X.D.)

Raquel González Caamaño

Ana Isabel López Pérez (Coordinadora Dinamización Lingüística)

Xabier Pais Vilar

Carmen Sayáns Piñeiro

Matemáticas

Mª del Rocío García Álvarez

Elena García Rodríguez (Xefa de Estudos)

Mª José Morillas Casas (X.D.)

Pilar Pérez Cobas

Rocío Pérez Ramírez

Begoña Rodríguez Fontenla

Carlos Torrado Alonso

Música

Isabel Criado Cao

Gabriela de los Santos Gago (X.D.)

Alicia Fernández Fernández

Orientación

Zeltia Rodríguez Rodríguez (Orientadora)

Mª Carmen Mosquera González (Pedagoga Terapéutica)

Relixión Católica

Patricia Mª García Rodríguez (X.D.)

Relixión Evanxélica

Enrique Solla Garrido

Tecnoloxía

Marcos Candeira Iglesias (Coordinador TIC e Aula Virtual)

José García Pérez

Diego Jaime Pérez Santiago (X.D.)

Xeografía e Historia

Alfonso Ferreiro Monteagudo

Lidia Garrido Gómez (X.D. e Coordinadora Titoría entre Iguais)

Mª Ángeles Núñez Corbal

José Antonio Villaverde Quintillán

CLAUSTRO DE PROFESORADO 2019/2020


 

Departamento

Profesorado

 

 

Artes Plásticas

Mónica Acebo García (X.D)

Ciencias Naturais

Mª Jesús Crugeiras Martínez (Xefa de estudos)

 

Mª Ángeles Pandelo Lorenzo (Vicedirecctora)

 

Patricia Piñón Pintos (X.D)

Economía

Laura Fernández Sasiaín (X.D)

Educación Física

Guillermo Besada Martínez

 

Carlos Besada Rico

 

Eduardo León Carril Prego

 

Laura Mª Fernández Rodríguez (X.D)

 

Sergio Torres Pazos

Filosofía

Montserrrat Mª Bragado Trigo (X.D)

 

Mª Milagros Sánchez Blázquez

Física e Química

Mª Cristina Álvarez López

 

Mónica Castells Cividanes (Directora)

 

Féliz Del Moral Vila

 

Paula López Senín (X.D)

Francés

Mercedes Noya Souto

 

María Rodríguez García (X.D)

 

Aida Sánchez Timiraos

Ingles

Mª Elena Buján Blanco

 

Saray Fernández Iglesias

 

Aránzazu Otero Serrano (X.D)

L. Castelá e Lit.

Beatriz Cela Roca

 

Celia Couso Miguélez

 

Mª del Rocío Gómez Arias

 

Maider Rodríguez Puy (X.D)

L. Galega e Lit.

Sabela Bará Louro

 

Mª Cruz Buján Varela

 

Paloma Fdez. de Córdoba y Cancela (X.D)

 

Mª Luisa Moreda Leirado

 

Xosé Francisco Noia Souto

Latín e Grego

Mª del Carmen Fernández Vázquez (X.D)

Matemáticas

Laura Castiñeira Portela (X.D)

 

Rocío García Casalderrey

 

Elena García Rodríguez

 

Mª José Morillas Casas (Secretaria)

 

Pilar Pérez Calderón

 

Carlos Torrado Alonso

Música

Gabriela De los Santos Gago (X.D)

 

Paloma Orcajo Guerra

Orientación

Mª José Alonso Castro

 

Mª Luisa Gayoso Díaz (X.D)

 

Mª del Carmen Mosquera González

Tecnoloxía

Marcos Candeira Iglesias

 

José García Pérez

 

Diego Jaime Pérez Santiago (X.D)

Relixión Católica

Patricia García Rodríguez (X.D)

Xeografía e Hist.

Jorge Abel Otero

 

Lidia Garrido Gómez

 

Mª Teresa Iglesias Villaverde (X.D)

 

 Se desexa descargar o documento con formato PDF faga clic no adxunto.

Distribuir contido


by Dr. Radut