Skip to Content

Concurso Aulas Limpas

Erasmus + OPTIME: Primeira das movilidades_REGGIO CALABRIA

 

 

Alumnado de 1º e 2º de Bacharelato viaxou a Italia dende o 19 ao 27 de outubro para participar na Actividade de aprendizaxe, ensino e formación que tivo lugar en Reggio Calabria, primeira das mobilidades do Erasmus+ OPTIME.

O mércores 28 de novembro de 11,30 a 12 horas no Salón de actos do centro o alumnado participante explicou as actividades desenvolvidas en Italia.

"ESCOLA NÁUTICA, PORTO E LONXA DE BUEU": Asociación dos oficios do mar GALP de Pontevedra

 

 

(20 de Novembro)

"ROMPE XOGA EN IGUALDADE"

Inauguración de la exposición de poesía virtual "Rompe Xoga en Igualdade"

Autoras: Isabel Blanco e Irene Silva

(Luns 22 de Outubro)

CONCERTO "ORQUESTA CHÉVERE"

 

ENTREGA DE DIPLOMAS "eTwinning"

 

Dous proxectos eTwinning do curso 2017/2018 que obtiveron o selo de Calidade Nacional, en Outubro obtiveron o Selo de Calidade Europea.

A entrega dos diplomas realizouse o Venres 23 de Novembro.

"ROMPE XOGA EN IGUALDADE"

Inauguración exposición de poesía visual "Rompe Xoga en igualdade"

Autoras: Isabel Blanco e Irene Silva.

(luns 22 de outubro)

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA A SELECCIÓN DE ALUMNADO PARTICIPANTE NO ERASMUS+ OPTIME

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA A SELECCIÓN DE ALUMNADO PARTICIPANTE NO ERASMUS+ OPTIME

1. Carta de motivación (máximo 15 puntos).

2. Antigüidade no centro (1/ 3 /5 puntos).

3. No caso de empate, atenderase ao expediente académico.

Concurso Aulas Limpas

Concurso Aulas Limpas

O IES DE POIO SELECCIONADO NA CONVOCATORIA ERASMUS+

O IES DE POIO SELECCIONADO NA CONVOCATORIA ERASMUS+

 

 

O proxecto presentado o pasado curso á convocatoria de Asociacións escolares KA229 foi seleccionado e vai ser desenvolvido nos próximos dous cursos.

Orientados ao patrimonio cultural e a inclusión desde unha mirada europea” (OPTIME) é unha Asociación escolar Erasmus+ KA229 de Intercambio entre centros escolares.

Trátase dun proxecto transnacional e deseñado por catro centros escolares no marco do ET2020, o Ano Europeo de Patrimonio Cultural e a Declaración de París.

A nosa asociación inclué catro institutos de España, Italia, Bulgaria e Austria: o IES de Poio na localidade do mesmo nome, o Instituto Tecnico Statale Economico Raffaele Piria- Ferraris/ Da Empoli en Reggio Calabria, o Instituto Bilingüe Miguel de Cervantes en Sofía e o Bernoulligymnasium en Viena. O alumnado participante ten entre 15 e 18 anos.

Consideramos que tanto o coñecemento como o aprecio por un patrimonio cultural compartido e á vez diverso, axudarannos a fometar o diálogo intercultural e a inclusión social nas nosas comunidades educativas, pertencentes a contornas socioculturais e económicas moi diversas.

No IES de Poio participará alumnado que cursa as materias de Latín e Grego. É a nosa intención que este proxecto sirva para poñer en valor e dar visibilidade aos estudos de Humanidades.

O obxectivo xeral do noso proxecto consiste en crear unha rede escolar de cooperación e intercambio de boas prácticas que nos permita desenvolver unha aprendizaxe baseada en proxectos sobre o tema do patrimonio cultural europeo cun tratamento transversal da inclusión social. Reforzaremos así a nosa dimensión europea e a capacidade de enfrontar novos desafíos.

A nosa motivación reside no coñecemento e o compromiso co patrimonio cultural material e inmaterial. Entendemos que é un recurso fundamental para o crecemento económico, o emprego e a cohesión social. Ten, polo tanto, un gran valor educativo.

O noso proxecto busca, ademais, promover a inclusión social, incidindo na loita contra a discriminación, a segregación, a xenofobia, o acoso escolar e a violencia.

Outros obxectivos son mellorar a competencia social, cívica e intercultural, a competencia lingüística en lingua materna e linguas estranxeiras e a competencia dixital. Promoveremos o empredemento e a empregabilidade para facilitar ao noso alumnado o acceso ao mundo do traballo nun contexto europeo.

Realizaremos catro Actividades de intercambio de curta duración de alumnado. Nelas desenvolveremos: obradoiros de conversación e restauración de bens culturais, de voluntariado en preservación de patrimonio; obradoiros de inclusión e integración, de mediación escolar entre iguais; obradoiros de TICs, de emprendemento e orientación profesional; seminarios, conferencias, visitas apatrimonio. Nos períodos intermedios cada centro organizará obradoiros de diseminación dasActividades transnacionais,conferencias, sesións de traballo para o desenvolvemento do noso proxecto e a elaboración de produtos finais.

Desenvolveremos un proxecto eTwinning e traballaremos en liña no Twinspace nos períodos entre mobilidades. As metodoloxías das actividades serán activas e participativas: aprendizaxe entre iguais, con actividades accesibles, útiles, inclusivas, solidarias, con repercusión social, nas que o alumando se aprenda mutuamente. Learning by doing, buscando fórmulas creativas para sacar adiante tarefas e produtos en equipo. Obradoiro con simulador en soporte dixital. Aprendizaxe baseada en proxectos.

Propiciaremos a participación de axentes externos a nivel local e rexional para compartir unha rede decooperación a nivel europeo. En Galicia cooperan co proxecto a Escola Superación de Restauración e Conservacións de Bens Culturais de Galicia, a Sección de Filoloxía Clásica da Universidade de Santiago de Compostela e a Sección Galega da Sociedade española de Estudos Clásicos e mais o Concello de Poio. En Reggio Calabria cooperan o Concello e a asociación Italia Nostra. En Viena colaboran o Concello e a asociación Österreichischer Integration Fonds. En Sofía contamos coa colaboración da Sección de Filoloxía Hispánica da Universidade de Sofía e a Nova Universidade de Sofía, do Concello e da Axencia Turística Elfie Tours.

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut