DATAS DE MATRíCULA CURSO 2010/2011. CONVOCATORIA ORDINARIA


CURSO

DATA

DOCUMENTACIÓN

4º ESO

28 de xuño

  COMÚN:

 • Impreso de matrícula (pódese recoller en Secretaría ou descargar de http://www.edu.xunta.gal/centros/iescurtis/

 • Carné escolar.

 • Comprobante do ingreso do importe do Seguro Escolar na conta do centro en Caixa Galicia. 2091-024-68-3040017275.

  Importe: 1,12 € (excepto 1º e 2º de ESO)

  ALUMNOS DE NOVA INCORPORACIÓN:

 • Fotocopia do DNI

 • Fotocopia do Libro de Familia

 • Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social

 • Catro fotografías de carnet.

 • Certificación académica do centro de procedencia.

3º ESO

28 de xuño

2º ESO

29 de xuño

1º ESO

CEIP de Curtis

CEIP de Teixeiro

CEIP de Sobrado

30 de xuño

1º BACHARELATO

1 de xullo

2º BACHARELATO

2 de xullo