Exames

PROBAS PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA.- MÓDULO 3 (2019/2020)

Probas finais e perdas de avaliación.- Módulo 3

Ámbito Social Ámbito de Comunicación Ámbito Científico Tecnolóxico
30 de xaneiro, ás 21:40 (aula de clase)

Lengua castellana e lingua galega, 28 de xaneiro ás 18:00 (aula de clase)
Inglés, 5 de febreiro ás 18:50 (aula de clase)

4 de febreiro ás 20:50 (aula de clase)

EXAMES SETEMBRO 2019

Calendario Exames Avaliaciación Extraordinaria (Módulo 1 e 3).- Maio 2019

MÓDULO I
TEC. - MAT. – Mónica 8 maio, 18:50
COMUNICACIÓN – Milagros 7 maio, 18:50
COMUNICACIÓN (inglés) – Raúl 6 maio, 18:00
SOCIEDADE – Santiago 29 abril, 19:40

 

MÓDULO III
TEC. - MAT. - Ángel 30 abril, 19:40
COMUNICACIÓN – Lucía 29 abril, 18:00
COMUNICACIÓN (inglés) – Yasmín
7 maio, 18:00
SOCIEDADE – Santiago 29 abril, 21:40

EXAMENES SETEMBRO 2018

PROBAS FINAIS DE 1º BACHARELATO (ADULTOS)

1º Economía, luns 18 de xuño (hora de clase, aula habitual)

1º Historia do Mundo Contemporáneo, luns 18 de xuño (hora de clase, aula habitual)

1º Latín, luns 11 de xuño (hora de clase, aula 6)

1º Cultura Científica, xoves, 14 de xuño (20:50, aula 04)

PROBAS PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA.- MÓDULO: INGLÉS (Xunio 2018)

CM XESTIÓN ADMINSTRATIVA e CS ADMINSTRACIÓN E FINANZAS (Xunio 2018)

12 de Xunio (en horario de clase 8:45-10:25 (CM) e 10:25-12:25 (CS), (na aula do ciclo)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA MÓDULOS 1 E 3 DA ESA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA MÓDULOS 1 E 3 DA ESA

Módulo 1

Luns Martes Mércores Xoves
      10
Ámbito de Comunicación (galego/castelán)
20:50
14
Ámbito de Comunicación (inglés)
18:00
15
Ámbito Científico
18:00
16
Ámbito Sociedade
20:50
 

Módulo 3

Luns Martes Mércores Xoves
      10
Ámbito Científico
18:00
14
Ámbito Sociedade
20:50
15
Ámbito Comunicación (galego/castelán)
18:00
16
Ámbito Comunicación (inglés)
18:50
 
Distribuir contido