DISTRIBUCIÓN MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E). Diario Oficial de Galicia nº 230, do 13.11.2020.

ALUMNADO DESTINATARIO

Alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria:

a) Non ten que presentar solicitudeO alumnado benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

b)Ten que presentar solicitudeO alumnado que non foi benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia. 

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

SOLICITUDES (Só para alumnado non beneficiario da axuda de material escolar)

Forma de presentación da solicitude: Unicamente de forma presencial no centro. ANEXO I e II

Prazo: do 16 ao 27 de novembro de 2020

 

 

AdxuntoTamaño
ANEXO I E II_ED330E_G_Alternativa.pdf136.44 KB