Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

MÁSCARAS PARA ALUMNADO DA ESO

Está publicada a ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria, para alumnado que foi beneficiario da axuda para adquirir material escolar ou para aquel que non se beneficiou da axuda pero:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar. 

O alumnado interesado debe pasar pola secretaría do centro a cubrir o impreso correspondente. 

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS E CENSO ELECTORAL

O día 8 de novembro quedan convocadas as eleccións ao Consello Escolar, nas que hai que renovar prazas de profesorado, familias, persoal non docente e alumnado.

Os censos electorais dos diferentes sectores estarán expostos no centro ata o día 15 de novembro para ser consultados e facer, de ser o caso, as oportunas reclamacións.

A partir do día 9 de novembro e ata o 16 está aberto o prazo para a presentación de candidaturas. Na secretaría do instituto hai un documento para cubrir por parte das persoas que queiran presentar a súa candidatura.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

No mes de novembro celebrarase a renovación dos membros que corresponden do Consello Escolar do noso instituto. Para empezar o procedemento é necesario elixir a Xunta Electoral a través de sorteo, que se celebrará publicamente o venres, 27 de novembro, ás 11:15 diante do despacho de Xefatura de estudos, e que estará formada por:

- A persoa directora

- Un pai/nai ou persoa titora

- Un docente

- Un representante do PAS

- Un alumno/alumna

Nomearanse suplentes para cada un dos postos.

As persoas elixidas polo sorteo serán notificadas o mesmo día 27.

 

COMEZO DO CURSO ESCOLAR

O día 15 de setembro terán lugar as presentacións dos cursos co seguinte horario:

2º BACH: 10:00

1º BACH: 10:30

4º ESO: 11:00

3º ESO: 11:30

2º ESO: 12:00

1º ESO: 12:30

 

As presentacións terán unha duración aproximada de 45 minutos. Ese día NON haberá servicio de autobuses. 

O día 15 estarán expostas, no exterior do edificio, as listas coas liñas de transporte. O alumnado terá asignada, como o curso pasado, unha praza fixa no autobús. 

O servizo de transporte comezará a funcionar o día 16, día no que teremos xa o horario habitual do centro: de 8:40 a 14:10. Os luns pola tarde o horario é de 16:50 a 18:30.

NOVAS COMEZO DE CURSO

- RECOLLIDA DE NOTAS: LUNS 6 DE SETEMBRO, co seguinte horario:

9:00 - 1º bacharelato
9:30 - 4º ESO 
10:00 - 3º ESO
10:30 - 2º ESO
11:00 - 1º ESO

 

- DEVOLUCIÓN DE LIBROS DO FONDO DA XUNTA E DA ANPA:

LUNS 6 DE SETEMBRO DESPOIS DE RECOLLER AS NOTAS

 

-VENTA DE SOBRES DE MATRÍCULA NA CONSERXERÍA DO CENTRO

- ENTREGA DE SOBRES DE MATRÍCULA CUBERTOS, PREFERENTEMENTE, OS DÍAS 6 E 7 DE SETEMBRO NA CONSERXERÍA.

 

BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tagged:  

Xa están convocadas as becas do Ministerio de Educación para alumnado de bacharelato e con necesidades educativas especiais. Toda a información está no seguinte enlace: 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/08/20210802-convocatoriabecasyayudas.html

Distribuir contido