Esquema de temas

 • Documentación do centro

  Neste apartado recóllese a diferente documentación do centro en relación ao coronavirus. 

 • Como se disemina o virus COVID-19

   

   

  • Como debemos quitarnos a mascarilla

    

    

   • Uso correcto da máscara

   • Como realizar un correcto lavado de mans

   • Decálogo de cómo actuar no caso de ter síntomas do COVID-19

   • Como actuar en caso de ter o coronavirus

   • Tema 8

    • Tema 9