Usuario: Acceso

MÁSCARAS PARA ALUMNADO DA ESO

Está publicada a ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria, para alumnado que foi beneficiario da axuda para adquirir material escolar ou para aquel que non se beneficiou da axuda pero:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar. 

O alumnado interesado debe pasar pola secretaría do centro a cubrir o impreso correspondente. 

Volver arriba