Blogues

Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

Portugués no Casares

https://www.instagram.com/p/C8VRQalIldg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Debido ao mal tempo, anúlase a excursión de Cies do luns 17 de xuño

Iso implica que maña haberá clase no horario normal.

Xa avisaremos das novas datas

Ábrese o prazo do proceso de reclamación das cualificacións finais da Avaliaicón ordinaria de 1º de Bacharelato.

O alumnado ou de ser o caso, proxenitores ou as persoas titoras legais que non estean de acordo coas cualificacións ou decisións adoptadas naavaliación final ordinaria de 1º de Bacharelato poderán solicitar unha reclamación no centro seguindo o procedemento que se detalla a continuación:

ORDEN do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectvidade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.  

 

Calendario de reclamacións das cualificacións e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e 1º Bacharelato 

  

TRÁMITES E ACTUACIÓNS

AXENTE

DOCUMENTACIÓN

LUGAR DE PRESENTACIÓN

PRAZO PRESENTACIÓN

Reclamación formal da cualificación ante a dirección do centro 

Reclamante

Modelo de reclamación dispoñible na Secretaría do centro ou premendo o seguinte link

Secretaría do centro

26 e 27 de xuño 

Revisión no centro

Valoración polo Departamento implicado
Departamento

Modelo 

Xefatura/

Dirección

28-1 de xullo

Comunicación da decisión ao alumnado reclamante, e á persoa docente titora

 

Modelo

 

2 xullo

Anotación nas actas de avaliación, e no seu caso, no expediente e no historial académico, da oportuna dilixencia (secretaria do centro) no caso de modificación dalgunha cualificación final 

Tras o proceso de revisión

Reclamación ante a Xefatura Territorial 

(no caso de que persista o desacordo)

 Reclamación ante a Xefatura Territorial
Reclamante

Modelo de reclamación dispoñible na Secretaría do centro ou premendo o seguinte link

Secretaría do centro

3-4 xullo

Envío do expediente á Xefatura Territorial 

Dirección

Expediente electrónico 

 

prazo inferior a 3 días lábiles

Anotación nas actas de avaliación, e no seu caso, no expediente e no historial académico, da oportuna dilixencia (secretaria do centro) no caso de modificación dalgunha cualificación final

Tras o proceso de revisión

Calendario de exames convocatoria extraordinaria 1º de Bacharelato

Calendario Exames Convocatoria Extraordinaria

1º Bacharelato

 

 

Mércores

19/6/24

Xoves

20/6/2024

Venres

21/6/2024

8:40-10:10

L Gal I (A-23)

LCas I (A-23)

Ingl I (A-23)

10:40-12:10

HMC (A-23)

Mat I (A-23)

Lat I (A-14)

Filosofía (A-23)

12:40-14:10

GregoI (A-14)

FisQui I (A-23)

MatCSI (A-05)

LU (A-14)

Eco I (A-05)

Deb Tec I(A Plas)

Francés (Dep Fr)

Aberto o prazo de solicitude de libros de texto

Comeza o prazo para a solicitude de libros de texto de FONDOLIBROS (tedes toda información no enlace).

Prazo de solicitude: do 21/5/2024 a 21/6/2024, incluídos

 

Distribuir contido