Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

Aberto o prazo de solicitude de libros de texto

Comeza o prazo para a solicitude de libros de texto de FONDOLIBROS (tedes toda información no enlace).

Prazo de solicitude: do 21/5/2024 a 21/6/2024, incluídos

 

Mañán 20 de maio abre a Secretaría do Centro

Aínda que mañán 20 de maio non hai clase, por ser día do centro, a Secretaría do Centro estará aberta no horario habitual. 

reclamación de cualificacións 2º de Bacharelato

O alumnado ou, de ser o caso, proxenitores ou as persoas titoras legais que non estean de acordo coas cualificacións ou decisións adoptadas na avaliación final ordinaria ou extraordinaria de 2º de Bacharelato poderán solicitar unha reclamación no centro seguindo o procedemento que se detalla a continuación:

1º) Poderán solcitar as aclaracións que consideren precisas á persoa titora ou ao profesorado responsable da materia, de acordo co procedemento establecido nas normas do centro.

2º) No caso de que persista o desacordo, poderán solicitar por escrito á dirección do centro a revisión da devandita cualificación ou decisión os días 20 e 21 de maio de 2024.

Poden atopar máis información sobre o procodemento premendo no icono de reclamacións de cualificacións.

Aberto o prazo para a solicitude dos premios extraordinarios de Bacharelato

Poderá optar a este premio ao alumnado que cumpla os siguientes requisitos:

a) Ter finalizado os estudos de bacharelato neste curso 2023/24 nun centro docente da Comunidad Autónoma de Galicia

b) Que obtivese unha nota media de bacharelato igual o superior a 8,75. 

 

O plazo de presentación de solicudes: 29/04/2024  - 28/05/2024

Poden presentar a súa solicutde a través da sede electrónica da xunta

No seguinte enlace atoparán as bases que regulan o concurso:

Distribuir contido