Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

Saída a Cíes

Esta vez SÍ, o xoves 27nos imos a Cíes

Saída: Hai que estar na estación marítima as 8:30

Regreso: sobre as 6:30

Lebrade levar, bañador, toalla, comida, crema solar, unha muda e unha dose de bo humor. 

O luns 24 de xuño ábrese o prazo de matrícula para o vindeiro curso

DATAS DE MATRÍCULA

 

Prazo ordinario do 24 de xuño ao 05 de xullo

1º ESO: 24/06/2024 - 25/06/2024

4 º ESO: 2/07/2024 - 3/07/2024

2º ESO: 26/06/2024 - 27/06/2024

1ºBACHARELATO: 3/07/2024 - 4/07/2024

3º ESO: 28/06/2024 - 1/07/2024

2º BACHARELATO: 4/07/2024 - 5/07/2024

 

Poden recoller os sobres de matrícula na secretaría do centro

Portugués no Casares

 Aprende Portugués no IES Carlos Casares

No vindeiro curso imos ofertar como 2ª Lingua extranxeira, ademais de Francés, Portugués

Datas do proceso de reclamación das cualificacións finais da Avaliación final da eESO e extrordinaria de 1º de Bacharelato.

O alumnado ou de ser o caso, proxenitores ou as persoas titoras legais que non estean de acordo coas cualificacións ou decisións adoptadas na avaliación final da ESO e extraordinaria de 1º de Bacharelato poderán solicitar unha reclamación no centro seguindo o procedemento que se detalla a continuación:

ORDEN do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectvidade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.  

 

Calendario de reclamacións das cualificacións e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e 1º Bacharelato 

  

TRÁMITES E ACTUACIÓNS

AXENTE

DOCUMENTACIÓN

LUGAR DE PRESENTACIÓN

PRAZO PRESENTACIÓN

Reclamación formal da cualificación ante a dirección do centro 

Reclamante

Modelo de reclamación dispoñible na Secretaría do centro ou premendo o seguinte link

Secretaría do centro

27 e 28 de xuño 

Revisión no centro

Valoración polo Departamento implicado
Departamento

Modelo 

Xefatura/

Dirección

1-2 de xullo

Comunicación da decisión ao alumnado reclamante, e á persoa docente titora

 

Modelo

 

3 xullo

Anotación nas actas de avaliación, e no seu caso, no expediente e no historial académico, da oportuna dilixencia (secretaria do centro) no caso de modificación dalgunha cualificación final 

Tras o proceso de revisión

Reclamación ante a Xefatura Territorial 

(no caso de que persista o desacordo)

 Reclamación ante a Xefatura Territorial
Reclamante

Modelo de reclamación dispoñible na Secretaría do centro ou premendo o seguinte link

Secretaría do centro

4-5 xullo

Envío do expediente á Xefatura Territorial 

Dirección

Expediente electrónico 

 

prazo inferior a 3 días lábiles

Anotación nas actas de avaliación, e no seu caso, no expediente e no historial académico, da oportuna dilixencia (secretaria do centro) no caso de modificación dalgunha cualificación final

Tras o proceso de revisión

Aberto o prazo de solicitude de libros de texto

Comeza o prazo para a solicitude de libros de texto de FONDOLIBROS (tedes toda información no enlace).

Prazo de solicitude: do 21/5/2024 a 21/6/2024, incluídos

 

Distribuir contido