.

telefono

 

NOVO NÚMERO DE TELÉFONO DO CENTRO

886 111 181

CURSO 2016/2017

 Listas definitivas autobús

Estos novos listados  entran en vigor o luns 26 de setembro.

O alumnado traerá ao centro unha fotografía

para facer o carnet de transporte.

Ruta 1         Ruta 2        Ruta 3

       Segundo a instrución 3/2016 da secretaría xeral técnica da consellería de cultura, educación e ordenación universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2016-2017 “só teñen dereito a praza de autobús aqueles rapaces que vivan a 2 kms o máis do instituto”. Así serán usuarios lexítimos deste transporte  o alumnado que cumpra esta condición.

          Dadas as numerosas solicitudes da ruta 1 o Consello Escolar ten aprobados criterios para a selección do alumnado non lexítimo, autorizados pola Inspección de Transporte.

          As prazas vacantes cubríronse seguindo estes criterios:

·                      Alumnado cunha DISCAPACIDADE que non lle permita acudir ao centro andando.

·                      Distancia ao centro ata 1,4 km.Terá preferencia o alumnado que viva máis lonxe do centro.

·                      Curso a partir de 1,3 km. Terá preferencia o alumnado de menor idade (1º e 2º da ESO)

·                      Ante a igualdade de condicións no Consello Escolar sorteouse a inicial do apelido que correspondeu á letra Z.

 

As dúas últimas plazas de cada ruta están en RESERVA, isto é, o alumnado que as ocupa pode perdelas se ao longo do curso chegaran ao centro novos alumnos con dereito lexítimo ao transporte (máis de 2 kms.)

Libros de texto

ESO   -   BAC

Workbook Inglés 1º BAC

Aprender idiomas

         
 

 

Dende o pasado 21 de setembro, 33 alumos-as de 4º ESO, participantes no programa municipal "Vigo en Inglés", están a realizar unha viaxe a distintas localidades de Inglaterra e Irlanda.

Aproveitarán así esta oportunidade para perfeccionar o seu coñecemento do inglés e descubrir a cultura e o sistema educativo dos países anglosaxóns.

 
         
     

 

 

 
Distribuir contido