Autónomica

Lexislación Autonómica

| CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2020/21 | ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o
curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

| DECRETO 81/2018, do 19 de xullo | Decreto polo que se establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado   C1 e avanzado C2

| DECRETO 189/2010 REGULAMENTO ORGÁNICO DE EOIs.
| Decreto 189/2010, do 11 de novembro |

| | ORDE DE 5 DE AGOSTO DE 2011
| Orde pola que se desenvolve o Decreto 198-2010
|

| | ORDE DO 8 SETEMBRO 2008
| Orde pola que se regula a avaliación do alumnado|

| ORDE DO 19 DE ABRIL DE 2012.
| Orde pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado |

Distribuir contido