Dereitos e deberes

Dereitos y Deberes

1- Son dereitos do alumnado libre:

  •  Recibir información sobre os contidos de cada nivel e sobre o tipo de exame que van realizar e os criterios de avaliación. Presentar oportuna reclamación da cualificación, na forma establecida.
  •   Poder utilizar os servizos da biblioteca a partir do momento en que formalicen a matrícula e durante o curso  académico no que estean  matriculados.

2- Son deberes do alumnado libre:

  •    Presentar documentación acreditativa, sempre que lle sexa requirida polo persoal do centro, para os efectos de identificación e verificación de datos académicos e persoais.
  •   Solicitar mediante preinscrición, a súa admisión para cursar os estudos como alumnado oficial. En ningún caso se lle garantirá ao alumnado libre a praza escolar para o curso seguinte como alumno oficial.
Distribuir contido