MATRÍCULA: CONSIDERACIÓNS PREVIAS

ALUMANDO OFICIAL MATRICULADO NO CURSO 2016-2017:O alumnado oficial presencial e o alumnado do programa That’s English do curso 2016-2017, farán a matrícula sen preinscrición. Instrucións para a matrícula en liña

ALUMANDO DE NOVO ACCESO: deberá realizar unha preincrición en liña a través da aplicación informática. Instrucións para a preincrición en liña

Ademais daquelas persoas que solicitan cursar estudos en 1º curso de nivel básico dun idioma por primeira vez, terán consideración de novo acceso a efectos de preincrición e adxudicación de prazas o seguinte alumnado:

  • alumnado procedente das probas de clasificación
  • alumnado que solicita acceso directo por titulación ANEXO II
  • alumando que se incorpora á ensinanza presencial tras superar as probas certificación polo réxime libre, incluídos os CUALE
  • alumnado procedente de traslado de expediente
  • antigo alumnado que non estivera matriculado polo réxime oficial no curso 2016-2017
  • alumnado oficial con renuncia ou anulación de matrícula en 2016-2017
  • todas as persoas que desexen acceder aos cursos especializados para o perfeccionamento de idiomas de nivel C1, agás as que estivesen matriculadas no C1 durante o curso 2016-2017