HORARIO EQUIPO DIRECTIVO E ADMINISTRACIÓN EN PERÍODO LECTIVO

   MAÑÁS  TARDES
 DIRECTORA
luns de 9.30 a 11.00 e de 13:30 a 14:30
mércores de 9.30 a 11.00 e 13.00 a 14.30
 
venres de 9.30 a 11.00
 

martes de 20.00 a 21.00

xoves de 17:00 a 18:00 e 20.00 a 21.00
 VICEDIRECTORA
martes  de 13.00  14.00
xoves de 10.00 a 11.00
venres de 9.00 a 13.00
 
 
 
luns de 16.00 a 18.00 

mércores de 16.00 a 18.00 

 XEFA DE ESTUDOS

mércores de 11.30 a 13.30

venres  de 11.00 a 13.00

luns de 16.30 a 19.30 

martes de 16.30 a 18.00 

xoves de 16:00 a 17:30

 

 SECRETARIA

martes de 9.00 a 13.00 

xoves de 9.00 a 13.00

venres de 11.00 a 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAÑÁS  TARDES
 ADMINISTRACIÓN
de luns a venres de 9:00 a 14:00

luns e xoves de 17:00 a 20:00

 

 

 

 

HORARIO DO CENTRO

A escola oficial de idiomas de Ferrol abre as súas portas ao público de 09:00 a 22:00.

horario lectivo abarca dende as 09:00 ata as 22:00. Os horarios de clase son, en xeral, de dous días á semana en sesións de dúas horas  ou ben 2 horas de luns a xoves / martes a venres para os cursos intensivos cuadrimestrais.