Revista Diálogo número 18/19, ano 2021

Revista Diálogo cursos 2019-2020, e 2020-2021, creada pola comunidade educativa da EOI de Ferrol, coa colaboración do IES Leixa