PROBA DE CLASIFICACIÓN

 

Podes facer a proba de clasificación se:

* Tes coñecementos previos dun idioma e non podes acreditalos.

* Non estiveches matriculado en ningunha EOI no réxime oficial durante os últimos dous cursos académicos.

 

Matrícula: Dende o día 2 ata o día 6 de setembro

Probas escritas e orais: Consulta a táboa abaixo.

 

IDIOMA

PROBA ESCRITA

PROBA ORAL

Alemán

9 setembro

18.00

aula 19

a continuación

Francés

9 setembro

16.00

aula 17

a continuación

Galego

9 setembro 12.00 aula 5 a continuación

Inglés

9 setembro

10.00

aulas 7, 8, 9, 15, 16, 17 e 18 

a continuación

Italiano

10 setembro

12.00

aula 19

a continuación

Portugués

10 setembro

10:00 aula 14 a continuación