Cursos CELGA 2020-2021

     Novo curso CELGA 3

 

Matrícula online: DO 2 AO 11 DE SETEMBRO    Link 

 

Período de clases  do 19 de NOVEMBRO ata  XANEIRO. Listado definitivo de admitidos 

Horario: martes, xoves  de 11:00 a 13:00

Resolución do 04 de agosto de 2020 (DOG do 12 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria.

Resumo da convocatoria

Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.