Cursos CELGA 2021-2022

     Novo curso CELGA 4

 

Resolución do 9 de marzo de 2022 pola que se convocan as probas Celga 

 

Matrícula online: DO 4 ao 14 de xaneiro    Link 

Lista definitiva de admitidos que formalizaron a matrícula a 28 de xaneiro

Envíe copia de DNI e resguardo de admisión a administracion@eoiferrol.org

 

Período de clases dende do 1 de FEBREIRO ata finais de  MAIO. 

Horario: martes, xoves  de 11:00 a 13:00

Aula A

Resolución do 02 de agosto de 2021 (DOG do 13 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria.

Resumo da convocatoria

Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.