Cursos CELGA 2020-2021

     Novo curso CELGA 4

 

Matrícula online: DO 5 AO 15 DE XANEIRO    Link 

Lista definitiva de admitidos NOVO 1 Febreiro

Período de clases dende 4  de FEBREIRO ata o27 de MAIO. 

Horario: martes, xoves  de 11:00 a 13:00

Resolución do 04 de agosto de 2020 (DOG do 12 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria.

Resumo da convocatoria

Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.