Cursos CELGA 2019-2020

     Novo curso CELGA 4

 

Matrícula online: DO 30 DE DECEMBRO AO 10 DE XANEIRO   Link 

 NOVO:  LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS 

Inicio das clases o 4 de febreiro

Horario: martes, xoves e venres de 11:00 a 12:30. Aula 8

Resolución do 02 de agosto de 2019 (DOG do 20 de agosto) convoca, con carácter gratuíto, cursos nas EOI de Galicia presenciais e en-liña de linguaxe administrativa galega para funcionarios (LAG) e preparatorios para a obtención do certificado de lingua galega (CELGA). Os cursos realizaranse nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican na convocatoria.

Resumo da convocatoria

Prégase ler o texto completo da convocatoria e consultar os requisitos e a documentación requirida.