CURSOS CELGA 4

Cursos Celga 2022/2023

  • Convocatoria de probas CELGA. Consulte toda a información aquí. (DOG do 9 de setembro de 2022)

CURSOS OFERTADOS

Celga 4: setembro 2022-xaneiro 2023, de 11.00 a 13.00 os martes e xoves. Inicio das clases o dia 15 de setembro

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS (publicada o 14 se setembro)

Celga 4: febreiro 2023-maio 2023, de 11.00 a 13.00 os martes e xoves

INSCRICIÓN TELEMÁTICA: As persoas que desexen participar nestes cursos deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo www.eoidigital.com/preinslinguagalega. As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na secretaría da escola oficial de idiomas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O PRAZO para a presentación das solicitudes abranguerá desde:

* o día 1 ata o 10 de setembro de 2022, para os cursos do primeiro cuadrimestre (setembro-xaneiro);

* o día 3 de ata o 13 de xaneiro de 2023, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

ADXUDICACIÓN PRAZAS:

A obtención do número para a adxudicación das prazas nos cursos do primeiro cuadrimestre realizarase en acto público, o día 12 de setembro ás 13.00 horas, na EOI de Santiago de Compostela. O día 13 de setembro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido.

A obtención do número para a adxudicación das prazas nos cursos do segundo cuadrimestre realizarase en acto público, o día 16 de xaneiro ás 13.00 horas, na EOI de Santiago de Compostela. O día 17 de xaneiro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido. 

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, o alumnado seleccionado deberá entrar de novo na aplicación para presentar a documentación que se especifica nos puntos sétimo e décimo primeiro desta resolución. (Copia do DNI/NIE, Certificado de discapacidade se é o caso)

O prazo para a presentación desta documentación será ata o día 16 de setembro de 2022, para os cursos do primeiro cuadrimestre e ata o 20 de xaneiro de 2023, para os cursos do segundo cuadrimestre.

A documentación presentarase telematicamente desde o enderezo www.eoidigital.com/preinslinguagalega. As persoas interesadas responsalilizaranse da veraciadade dos documentos que presenten. As escolas poderán solicitar ao alumnado a presentación dos documentos orixinais para cotexo da copia electrónica presentada.

Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25.

DURACIÓN: 60h

Pódese ler toda a CONVOCATORIA pinchando aquí.