CELGAS

Cursos Celga 2019/2020

CURSOS OFERTADOS

Celga 3: outubro 2019-xaneiro 2020, de 11.00 a 12.30 os martes, xoves e venres

Celga 4: febreiro-maio 2020, de 11.00 a 12.30 os martes, xoves e venres
 
INSCRICIÓN TELEMÁTICA: As persoas que desexen participar nestes cursos deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo www.eoidigital.com/preinslinguagalegaAs solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na secretaría da escola oficial de idiomas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.
 
O PRAZO para a presentación das solicitudes abranguerá desde:
* o día 3 ata o 11 de setembro de 2019, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro);
o día 30 de decembro de 2019 ata o 10 de xaneiro de 2020, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).
 
ADXUDICACIÓN PRAZAS:
 
A obtención do número para a adxudicación das prazas nos cursos do primeiro cuadrimestre realizarase en acto público, o día 13 de setembro ás 13.00 horas, na EOI da Lugo. O día 14 de setembro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido.
 
obtención do número para a adxudicación das prazas nos cursos do segundo cuadrimestre realizarase en acto público, o día 14 de xaneiro ás 13.00 horas, na EOI da Coruña. O día 15 de xaneiro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido. 
 
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN EN SECRETARÍA:
 
Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da EOI a documentación que se especifica nas epígrafes sétima e décima primeira da convocatoria.
O prazo para a presentación desta documentación será ata o día 18 de setembro de 2019, para os cursos do primeiro cuadrimestre e ata o 17 de xaneiro de 2020, para os cursos do segundo cuadrimestre.
 
Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25.
 
DURACIÓN: 60h
 
Pódese ler toda a CONVOCATORIA pinchando aquí.
 
 
O curso CELGA 3 terá lugar do día ... de outubro ata o ... de xaneiro, os martes, xoves e venres de 11:00 a 12:30h na aula 8.