CELGAS

Cursos Celga 2018/2019

Celga 3: outubro 2018-xaneiro 2019, de 11.00 a 12.30 os martes, xoves e venres

Celga 4: febreiro-maio 2019, de 11.00 a 12.30 os martes, xoves e venres
 
INSCRICIÓNS: As persoas que desexen participar nestes cursos deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo www.eoidigital.com/preinslinguagalega. As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na secretaría da escola oficial de idiomas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.
O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 3 ata o 12 de setembro de 2018, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e desde o 2 ata o 11 de xaneiro de 2019, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).
A obtención do número para a adxudicación das prazas nos cursos do primeiro cuadrimestre realizarase en acto público, o día 14 de setembro ás 13.00 horas, na EOI da Coruña. O día 15 de setembro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido. A obtención do número para a adxudicación das prazas nos cursos do segundo cuadrimestre realizarase en acto público, o día 14 de xaneiro ás 13.00 horas, na EOI da Coruña. O día 15 de xaneiro o alumnado poderá consultar na aplicación web se foi admitido. Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da EOI a documentación que se especifica nas epígrafes sétima e décima primeira da convocatoria.
O prazo para a presentación desta documentación será ata o día 19 de setembro
de 2018, para os cursos do primeiro cuadrimestre e ata o 18 de xaneiro de 2019, para os
cursos do segundo cuadrimestre.
Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25.
 
DURACIÓN: 60h
 
Pódese ler toda a CONVOCATORIA pinchando aquí.
 
 
O curso CELGA 3 terá lugar do día 2 de outubro ata o 25 de xaneiro, os martes, xoves e venres de 11:00 a 12:30h na aula 8.