DO 7 AO 11 DE MARZO: SEMANA DA PRENSA

Nesta semana os nosos alumnos traballaron con xornais, ademais tamén as mestras de plástica fixeron os seus traballiños.