PROBAS DE ACCESO CURSO 2022 2023. NON QUEDES SEN A TÚA PRAZA!

  • Vacantes en tódolos cursos de grao elemental e profesional.
  • Inscricións as probas de acceso en setembro : (por determinar)
  • Publicación dos horarios das probas 1 de setembro.
  • Probas de acceso : (pordeterminar).
  • Período de matrícula dende a finalizacón das probas ata o 10 de setembro.

Procedemento de inscrición ás probas de acceso grao elemental.
  Enviar un correo electrónico a conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal co asunto “Inscrición probas de acceso” co impreso “SOLICITUDE PROBA DE ACCESO” cuberto e ademais:
 Achegar DNI ou libro de familia e foto do alumno formato carné.

 Procedemento de inscrición ás probas de acceso a grao profesional
 Enviar un correo electrónico ao conservatorio a conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal co asunto “Inscrición probas de acceso” co impreso “SOLICITUDE PROBA DE ACCESO” cuberto e ademais:
- Achegar DNI ou libro de familia e foto do alumno formato carné.
- Achegar xustificante de pago de taxas (indicacións no documento “INFORMACIÓN PAGO DE TAXAS”).
 PREZOS PÚBLICOS PROBAS DE ACCESO GRAO PROFESIONAL
•    34 euros por proba
Excepción:
•    Familias numerosas:
•    R. xeral: 50 % bonificación: 17 euros
•    R. especial: 100% bonificación: gratuíta
Documentación a aportar xunto co pago de taxas por correo electrónico: título de familia numerosa.

En caso de dúbida chame ao teléfono de atención administrativa do centro 982809642 ou escriba ao e.mail  conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

PRIMEIRO PRAZO DE INSCRICIÓN CURSO PREPARATORIO 2021 – 2022

Dende o 3 Maio ao 1 de Xuño

 

·      Curso gratuíto para que os nenos e nenas poidan coñecer as ensinanzas do Conservatorio antes de iniciar o Grao Elemental.

·      Dirixido a nenos e nenas nados no 2014.

·      Admisión por rigorosa orde de inscrición.

·      30 prazas (xerarase unha lista de espera, unha vez cubertas as prazas)

 

Para formalizar a inscrición débese enviar un correo electrónico  a conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal achegando o impreso “SOLICITUDE INSCRICIÓN CURSO PREPARATORIO” cuberto (no adxunto), DNI ou libro de familia, tarxeta sanitaria e foto formato carné.

TRASTORNOS NA CONDUTA ALIMENTARIA

Ver las imágenes de origenO vindeiro xoves 4 de marzo, terá lugar un faladoiro sobre os trastornos da conduta alimentaria, impartido pola Doutora Paula de Castro. A actividade realizarase en dúas quendas, de 11 a 13h. E de 19 a 21h. A actividade está aberta para o alumnado de 5º e 6º de grao profesional, así como tamén para as familias e os docentes da comunidade educativa, a través da plataforma CiscoWebex.

 Dra. PAULA DE CASTRO FERNÁNDEZ 

Catedrática de Danza Clásica e Primeira Bailarina internacional. Á cabeza de varias compañías e en Galas internacionais, interpretou durante máis de 20 anos tanto os primeiros roles do repertorio clásico como coreografías neoclásicas e contemporáneas.

Doctorada Cum Laude, é Graduada en Psicoloxía, Titulada Superior en Pedagoxía da Danza, Licenciada en Filoloxía Hispánica, Máster en Neuropsicoloxía, Máster en Artes Escénicas, Máster en Formación do Profesorado, Máster en Psicoloxía do Comportamento, Máster en Psicoloxía Infanto-xuvenil e Máster en Psicopedagoxía. Paula de Castro é Catedrática de Danza Clásica e Xefa do Departamento de Pedagoxía del CSDMA de Madrid, tribunal de concursos, becas e exames oficiais nacionais e internacionais, profesora convidada en Masterclasses e formadora de profesores a nivel internacional. Como investigadora realiza conferencias y relatorios en Universidades e Congresos internacionais, así como publicacións sobre Metodoloxía da Danza Clásica, Danzaterapia, Pedagoxía e Psicoloxía aplicada á danza.  

Estimadas familias,

A Orde do 15 de febreiro de 2021 pola que se dispón a prórroga e a modificación das medidas de prevención específicas previstas na Orde do 26 de xaneiro de 2021, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia , dispón que os Conservatorios de danza de Galicia restableceremos a actividade lectiva presencial a partir do 22 de febreiro 2021. Os días 18 e 19 de febreiro a actividade lectiva desenvolverase de xeito non presencial.

Un saúdo cordial,

Raquel González García

Directora CDAN Lugo

Estimadas familias,

O Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade informou que os Conservatorios de Galicia pasaremos ao ensino non presencial dende o mércores 27 de xaneiro ata o 17 de febreiro. A decisión, consecuencia da situación sanitaria, ten como obxectivo reducir a mobilidade do alumnado.

O Conservatorio Profesional de Danza de Lugo, ten establecido no plan de continxencia as actuacións para o periodo de actividade lectiva non presencial que serán de aplicación a partir do mércores 27 de xaneiro. Recibiredes toda a información a través de Centros Net.

O equipo directivo e docente estamos á vosa enteira disposición a través dos medios telemáticos habituais.

Raquel González García.

Directora do CDAN Lugo.

Distribuir contido