Residencia / Comedor

A Granxa: Residencia / Comedor

Mi foto
 

 Solicitude de reserva de praza da residencia:
xunto coa matrícula do curso académico nas oficinas do centro.

 


 

 

 Información de interese:

O CIFP A Granxa conta cunha residencia de estudantes con 18 habitacións dobres e 3 triplas, todas con baño e calefacción, e dispostas en dous pavillóns, un para homes e outro de mulleres. Conta con servicio de comedor (en rexime de autoservicio), salón, biblioteca e zona TV e wifi

 

 

NOTA IMPORTANTE:

 

O horario deste servicio:

de domingo ás 20:00 horas ata o venres ás 15:45 horas

 

(tarde/noite do venres, sábado e domingo ata ás 20:00 horas non incluídos)

 

 

 

 

Pensión completa (aloxamento, almorzo, xantar, merenda e cea)

525€/trimestre

(175€/mes)

   
Xantar con bono diario 4 €/bono
Bocadillo de media mañá Non está incluído nos outros servizos
Bono bocadillo enteiro 1 €/bono
Bono medio bocadillo 0,50 €/bono

 

 

 REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA RESIDENCIA

 

 

INSTALACIÓNS

 

Residencia 16/17

SOLICITUDE PRAZAS DA RESIDENCIA CURSO 2016/2017

Os alumnos/as que vaian solicitar praza para Residencia e que desexen ser puntuados na baremación deberán presentar:

1. A solicitude da praza da Residencia xunto coa solicitude de matrícula na Secretaría do centro.

2. Documentación a efectos de baremo:

BAREMO:

As solicitudes serán baremadas de acordo o seguinte criterio que se acompañará coa documentación que se indica:

  1.  Distancia ao centro educativo (volante de empadroamento).

No caso de non presentar documentación para baremar puntuarase con cero puntos.

 LISTAXES:

A listaxe da primeira adxudicación colgarase no taboeiro do centro o día 4 de agosto.

As reclamacións contra as listaxes irán dirixidas a directora do centro, e terán de prazo de 10 días naturais contados a partir do día seguinte a da súa publicación.

O día 22 de agosto publicaranse as listaxes definitivas no taboiro do centro.

 Para máis detalle consultar os criterios de baremación no taboeiro do centro.

 

 

 

 

Distribuir contido